۴۰۱۰ مناقصه – شرکت معدنی پدیده کاوش ایرانیان – آماده‌سازی، باطله برداری و برداشت سنگ‌آهن از معدن رضوان

آگهی مناقصه‌عمومی موضوع مناقصه: آماده‌سازی، باطله برداری و برداشت سنگ‌آهن از معدن رضوان با استفاده از ماشین‌آلات و امکانات متعلق به کارفرما شرکت معدنی پدیده کاوش ایرانیان در نظر دارد عملیات استخراج از معدن روباز سنگ‌آهن با استفاده از ماشین‌آلات خود واقع در بخش فین استان هرمزگان را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واگذار کند. […]

آگهی مناقصه‌عمومی

موضوع مناقصه: آماده‌سازی، باطله برداری و برداشت سنگ‌آهن از معدن رضوان با

استفاده از ماشین‌آلات و امکانات متعلق به کارفرما

شرکت معدنی پدیده کاوش ایرانیان در نظر دارد عملیات استخراج از معدن روباز سنگ‌آهن با استفاده از ماشین‌آلات خود واقع در بخش فین استان هرمزگان را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واگذار کند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

علاقه‌مندان می‌توانند از مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ تا مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس padidehkavosh.com اسناد مناقصه را دریافت و در صورت تمایل تا مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ پیشنهادات خود را ارسال نمایند.

زمان گشایش پاکت‌های مناقصه: ۱۵/۱۲/۱۴۰۲

مدت قرارداد: دو سال از مورخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۴