۲۰۳۹ مناقصه – شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد- اجناس

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای)) نوبت اول  شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، لذا از شرکتهای تولید کننده‌ای که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کالا می‌نمایند دعوت به عمل می‌آید. ((مناقصه شماره۲۹- ۹۵))  ردیف […]

((آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای))

نوبت اول 

شرکت توزيع نیروی برق استان كهگيلويه و بویراحمد در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید، لذا از شرکتهای تولید کننده‌ای که تأییدیه توانیر را اخذ نموده و برابر الزامات توانیر اقدام به تولید کالا می‌نمایند دعوت به عمل می‌آید.

((مناقصه شماره۲۹- ۹۵)) 

ردیف

عنوان مناقصه

 

مقدار کالا

 

واحد کالا

 

نوع مناقصه

کم و کیف مناقصه

محل

تأمین اعتبار

مشخصات فنی کالا

مدت اجرای تعهد

مبلغ تضمین

( میلیون ریال )

۱

سیم آلومینیوم ۱۲۰ هاینا

۰۰۰ ۶۰

کیلوگرم

یک

مرحله‌ای

طبق اسناد

داخلی

برابر استانداردها و الزامات توانیر

چهار ماه

۳۳۴

۲

سیم روکشدار آلومینیوم ۱۲۰

۰۰۰ ۵۰

متر

۱۸۰

۳

کابل خود نگهدار آلومینیوم ۲۵- ۲۵+۵۰+۵۰*۳

۰۰۰ ۳۵

۲۳۲

۴

کابل خود نگهدار آلومینیوم ۲۵- ۲۵+۳۵+۳۵*۳

۰۰۰ ۲۵

۱۶۳

۵

کابل خود نگهدار آلومینیوم ۲۵- ۲۵+۷۰+۷۰*۳

۰۰۰ ۳۵

۲۷۵

۶

کابل خود نگهدار آلومینیوم ۲۵- ۲۵+۹۵+۹۵*۳

۰۰۰ ۲۰

۲۱۵

۷

سیم آلومینیوم مینگ  ۷۰

۰۰۰ ۳۰

کیلوگرم

۲۱۹

 زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۵٫۱۰٫۰۶ لغایت ۹۵٫۱۰٫۱۲ با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره ۱۴ (امور تدارکات) و همچنین مراجعه به سایت توانیر یا سایت شرکت برق استان کهگیلویه و بویراحمد تا زمان تحویل اسناد 

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه : تا آخر وقت اداری روز شنبه۹۵٫۱۰٫۲۵ به آدرس: یاسوج بلوار شهید مطهری  اتاق شماره ۱۲، حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت‌ها : روز یکشنبه ۹۵٫۱۰٫۲۶ ساعت ۹ صبح

شرکتهای تولیدی مجازند تا آخر وقت اداری ۹۵٫۱۰٫۲۵ نسبت به اصلاح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند. مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد.

مبلغ خرید اسناد مناقصه : ۳۰۰٫۰۰۰ ریال واریز به حساب ۰۱۰۱۹۱۳۱۹۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

** هیچگونه پیش پرداختی در وجه فروشندگان پرداخت نخواهد شد.

** بخشی از بهای کالا از طریق شرکت توانیر بصورت تهاتر پرداخت خواهد شد .

-حداقل تعداد شرکت کنندگان در مناقصه دو شرکت کننده می‌باشد.

-حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است.

-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-پاکتهای فاقد لاک و مهر بازگشایی نخواهد شد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر  WWW.tavanir.org.irو اطلاع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیعWWW.KBEPDCO.IR  قابل دسترسی می‌باشد.

امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد