۲۰۳۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق بیستون- خرید روغن توربین

               آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای           (نوبت دوم) ۱- نام سازمان مناقصه‌گذار: شرکت مدیریت تولید برق بیستون ۲- موضوع مناقصه: خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین « FUCHS » ساخت کشور آلمان ۳- تاریخ و محل فروش اسناد : از چاپ نوبت اول […]

               آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

          (نوبت دوم)

۱- نام سازمان مناقصه‌گذار: شرکت مدیریت تولید برق بیستون

۲- موضوع مناقصه: خرید پانزده هزار لیتر روغن توربین « FUCHS » ساخت کشور آلمان

۳- تاریخ و محل فروش اسناد : از چاپ نوبت اول آگهی لغایت ۹۵٫۱۰٫۱۱ به آدرس کرمانشاه، کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه همدان (نیروگاه حرارتی بیستون)

۴- مبلغ و نوع سپرده : مبلغ ۲۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماهه و یا واریز به حساب مناقصه‌گذار

۵- زمان تسلیم پیشنهاد قیمت : تا تاریخ ۹۵٫۱۰٫۲۰ به صورت لاک و مهر شده طبق اسناد مناقصه

۶- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰ ریال

به حسابجاری شماره ۷۸۴۷۱ نزد بانک تجارت شعبه بیستون کد ۱۸۴۵۰ و ارانه معرفی‌نامه کتبی نماینده شرکت

* آگهی فوق در سایت‌های شرکت توانیر و نیروگاه بیستون (www.tavanir.org.ir وwww.bisotounps.ir  ) درج شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۴۶۴۲۰۲۰ ۰۸۳ (‌داخلی ۲، امور بازرگانی) تماس حاص فرمایید. 

 

شرکت مدیریت تولید برق بیستون