محدودیت‌های بودجه‌ای دولت مانع اصلی اجرای طرح‌های آبی

یک فعال اقتصادی گفت: امروز دیگر نمی‌توان با نگاه به گذشته، به حل بحران آب پرداخت؛ در حالی که کشاورزی مصرف کننده مهم آب در کشور است و بخش صنعت به موضوع پساب توجهی ندارد. «بیژن سعیدآبادی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: باید در سطح ملی ابتدا به تعریف بحران پرداخت و اگر بحرانی در […]

یک فعال اقتصادی گفت: امروز دیگر نمی‌توان با نگاه به گذشته، به حل بحران آب پرداخت؛ در حالی که کشاورزی مصرف کننده مهم آب در کشور است و بخش صنعت به موضوع پساب توجهی ندارد.

«بیژن سعیدآبادی» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: باید در سطح ملی ابتدا به تعریف بحران پرداخت و اگر بحرانی در پیش است به تشریح پیامدهای آن پرداخت و در مرحله بعد، برای خنثی کردن این مسایل برنامه‌ریزی کرد.

وی ادامه داد: فقط در این صورت است که می‌توان به ایجاد ساختار مناسب پرداخت؛ وگرنه هر روز به مشکلات موجود افزوده می‌شود.

سعیدآبادی گفت: اقتصاد آب عاملی در ایجاد تغییر در طرح‌های مختلف آبی کشور در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی است.

به گفته این فعال اقتصادی، هدف از پرداختن به مقوله اقتصاد آب، ساماندهی در مصرف آن با تغییر تعرفه‌هاست.

وی تصریح‌کرد: اجرای این امر با توجه به محدودیت‌های دولتی، با حضور و مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود.

سعیدآبادی یادآوری‌کرد: محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتباری دولت، قیمت کم آب که اجرای طرح‌ها را غیراقتصادی می‌کند و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، موانع اصلی اجرای طرح‌ها توسط بخش خصوصی است.

چندی پیش وزیر نیرو در گفت‌وگویی اعلام کرد کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آن‌‌ها را افزایش داده است و بر این اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی نسبت به گذشته محدودتر شده است.

«حمید چیت‌چیان» افزود: مطابق گزارش‌های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کم‌تر از یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته باشند، وارد مرحله بحران شده‌اند و با این اوصاف ایران اینک در وضعیت بحرانی آب قرار دارد.

 

به گفته وی، با وجود بارش‌های به نسبت مناسب در سال آبی ۹۵-۱۳۹۴ این بحران همچنان ادامه دارد.