۲۰۴۰ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه – خدمات مسافری

فراخوان مناقصه شماره (۱۱۲-۹۵) نوبت دوم شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا عمليات « انجام خدمات مسافری، کنترل و فروش بلیت فازهای اول و دوم خط یک قطار شهری تبریز در سال‌های(۹۶-۹۵) » را به مناقصه‌گر ذیصلاح واجد شرایط،­ واگذار نماید: ۱-صلاحیت و تجربه مورد نياز: ارائه گواهی صلاحیت”خدمات عمومی” از اداره کل کار و […]

فراخوان مناقصه شماره (۱۱۲-۹۵)

نوبت دوم

شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا عمليات « انجام خدمات مسافری، کنترل و فروش بلیت فازهای اول و دوم خط یک قطار شهری تبریز در

سال‌های(۹۶-۹۵) » را به مناقصه‌گر ذیصلاح واجد شرایط،­ واگذار نماید:

۱-صلاحیت و تجربه مورد نياز: ارائه گواهی صلاحیت”خدمات عمومی” از اداره کل کار و امور اجتماعی برای سال ۱۳۹۵ (برای مشاغل خدماتی با موضوع مناقصه) و

پروانه کسب از اتحادیه صنف شرکتهای خدماتی و پشتیبانی

۲-برآورد اولیه – مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: برآورد اولیه بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال بوده و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و دویست

و پنجاه میلیون) ریال می‌باشد که به دو صورت:  «ضمانت‌نامه بانكي» یا « واريز نقدی وجه تضمین به حساب جاری شماره ۱۰۰۸۰۹۷۷۴۴۴۰ به نام شرکت بهره‌برداری

قطار شهری تبریز نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز» می‌بایست تادیه گردد.

۳-محل و زمان فروش اسناد مناقصه: فروش اسناد، طی ساعات اداری مورخه ۹۵٫۱۰٫۰۸ لغايت ۹۵٫۱۰٫۱۴ صورت پذیرفته و واجدین شرایط می‌توانند جهت خريد اسناد،

با ارائه معرفی‌نامه رسمی و رسید واریز بهای اسناد به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب فوق‌الذکر، ضمن مراجعه به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به

آدرس« تبریز- بلوار ۲۹ بهمن-طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه- اتاق ۱۱۴ » اسناد را دریافت و جهت تکمیل اطلاعات نیز با شماره تلفن:

۸ – ۰۴۱۳۳۲۹۰۰۰۱  داخلی ۱۰۷۱ تماس حاصل نمايند.

۴-سایر شرایط: مطابق اسناد مناقصه بوده و مشارکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، به منزله قبول شرایط و ضوابط شرکت می‌باشد.

۵-هزینه چاپ این آگهی، به عهده برنده مناقصه می­باشد.

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی metro.tabriz.ir نیزدرج می­گردد .

شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه