۴۰۱۶ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش ۵ دستگاه فریز درایر

آگهي مزایده شماره ۴۱/۱۴۰۲     موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد قرارداد فروش ۵ دستگاه فریز درایر را از طريق مزایده به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.  ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. دفتر […]

آگهي مزایده شماره ۴۱/۱۴۰۲

    موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد قرارداد فروش ۵ دستگاه فریز درایر را از طريق مزایده به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.

 ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. دفتر جلسات امور قراردادها و کمیسیون معاملات می‌باشد.

۲-شماره تلفن موسسه: ۳۴۵۷۰۰۳۸ الی ۴۶ و ۳۵۵۵۲۱۹۴ -۰۲۶ داخلی ۳۴۱۱

۳-موضوع مزایده: فروش ۵ دستگاه فریز درایر

۴-تضمين شركت در مزایده به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چک‌بانکی تضمین‌شده بابت پنج دستگاه فریز درایر به مبلغ ۱۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

 ۵- مهلت دریافت اسناد مزایده: از مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ لغایت مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۵:۳۰ می‌باشد.

۶-مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معاملات: از مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۵:۳۰ می‌باشد.

۷-زمان گشایش پاکت مزایده: مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح می‌باشد.

 تبصره: پیشنهاد قیمت برای موارد مذکور در مزایده به‌صورت مجزا در پاکت “ج ” قرارداده شود.

۸-قیمت پایه هر دستگاه فریز درایر ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مجموعاً بابت پنج دستگاه ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می‌گردد.

۹-ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده موجود می‌باشد.

۱۰- اسناد را از سایت موسسه به آدرسhttps://www.rvsri.ac.ir/resources/auction  

 دریافت و پس از تائید و مهر کلیه صفحات پیش‌نویس قرارداد، به مدیریت بازرگانی موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي (امور قراردادها و پیمان‌ها) واقع در: کرج، حصارک، خیابان شهيد بهشتی تحویل نمایید و در صورت عدم ارسال آن، کمیسیون معاملات در تائید و یا عدم تائید آن مختار خواهد بود.