۴۰۱۷ مزایده – اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین – رقبات موقوفات

آگهی مزایده نوبت دوم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین در نظر دارد به تصدی از رقبات موقوفات طبق جدول ذیل را (بدون سرقفلی) به شرح جدول ذیل از طریق مزایده برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه‌روزه به‌استثنای روزهای تعطیل از […]

آگهی مزایده نوبت دوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین در نظر دارد به تصدی از رقبات موقوفات طبق جدول ذیل را (بدون سرقفلی) به شرح جدول ذیل از طریق مزایده برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه‌روزه به‌استثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ به دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین واقع در خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ساختمان دارالقرآن مراجعه نمایند.

ضمناً شماره تماس ۶-۳۳۳۷۹۶۷۵ واحد اجارات داخلی ۱۰۶-۱۰۵-۱۰۷

مشخصات مورد اجاره:

ردیف نام موقوفه مشخصات مورد اجاره مساحت به متر مربع قیمت پایه اجاره ماهیانه‏‏‏/ (ریال)  مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده (ریال)
۱ مسجد جامع عتیق عرصه واعیان یک باب حجره واقع در خیابان شهداء قسمت جنوبی حجره شماره (اول) ۴ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰
۲ مسجدجامع عتیق عرصه واعیان یک باب مغازه واقع در خیابان شهداء قسمت جنوبی (حجره شماره دوم) ۵ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰
۳ مسجد ملاباشی عرصه. اعیان یک باب مغازه واقع در خیابان نادری جنوبی‏-کوچه شهید زرآبادی‏- جنب مسجد ۱۶ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ میرزا موسی وزیر عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در خیابان امام خمینی (ره) ۷۵‏/۸ ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۴۰۰٫۰۰۰