دریافت ۸ نوع حقوق و عوارض گمرکی از سیگار وارداتی!

دریافت ۸ نوع حقوق و عوارض گمرکی از سیگار وارداتی! براساس قوانین صادرات و واردات ایران، واردات سیگار مشمول ۸ نوع حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شود. به گزارش ایسنا، چندی پیش مسعود کرباسیان، رییس‌ کل گمرک در خصوص دریافت حقوق و عوارض متعدد از واردات سیگار به انتقاد از این نحوه اجرا پرداخت و […]

دریافت ۸ نوع حقوق و عوارض گمرکی از سیگار وارداتی!

براساس قوانین صادرات و واردات ایران، واردات سیگار مشمول ۸ نوع حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شود.

به گزارش ایسنا، چندی پیش مسعود کرباسیان، رییس‌ کل گمرک در خصوص دریافت حقوق و عوارض متعدد از واردات سیگار به انتقاد از این نحوه اجرا پرداخت و گفت: می‌توان گفت بودجه ما معتاد به دخانیات است، چون اگر سیگار نبود از کجا می‌خواستیم بودجه را تأمین کنیم. پس باید کاری کنیم سیگار وارد شود که پول دربیاوریم!

وی همچنین پیشنهاد کرده بود که به جای دریافت حقوق و عوارض متعدد از واردات یک کالا همه آن‌‌ها را به صورت یک‌جا به عنوان یک حقوق ورودی دریافت کنند.

در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق مقررات صادرات و واردات ۸ نوع عوارض و حقوق گمرکی از واردات سیگار اخذ می‌شود.

حقوق گمرکی واردات سیگار براساس جداول کتاب مقررات صادرات و واردات ۵ درصد ارزش سیف (ارزش در بندر مبدا با احتساب هزینه حمل و بیمه) است. سود بازرگانی واردات سیگار براساس مندرجات ذیل یادداشت فصل ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات ۲۰ درصد ارزش فوب (ارزش در بندر مبدا) است.

واردات سیگار مشمول ۴۰ درصد عوارض براساس ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ است.

براساس ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ واردات هر نخ سیگار مشمول ۵۰۰ ریال عوارض است. واردکنندگان سیگار باید بر اساس ردیف درآمدی ۱۶۰۱۴۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به ازای هر نخ ۲۰ ریال عوارض پرداخت کنند.

براساس ماده ۱۶۳ قانون امور گمرکی به میزان نیم درصد از حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر از واردات سیگار دریافت می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده واردات سیگار بر اساس ماده ۱۶ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصد است که از ارزش سیف به علاوه حقوق ورودی دریافت می‌شود.

براساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از واردات سیگار ۳ درصد عوارض شهرداری دریافت می‌شود که مبنای محاسبه آن ارزش سیف به علاوه حقوق ورودی است.

به این ترتیب واردکنندگان سیگار باید به‌طور متوسط بیش از ۷۰ درصد از ارزش سیف را صرف پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کنند و از سوی دیگر به ازای واردات هر نخ سیگار ۵۲۰ ریال عوارض هم بپردازند.

مسؤولان گمرک معتقدند که دولت می‌تواند تمامی این حقوق و عوارض را تحت عنوان یک عوارض واحد از واردکننده دریافت کند و پس از آن درآمد مربوطه را به بخش‌های مذکور اختصاص دهد.