معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو عنوان کرد

احصای دقیق نیاز آبی استان‌های کشور و تنظیم طرح ویژه تأمین  

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، با بیان اینکه در نقشه‌راه آب کشور، نیازهای آبی شهر‌ها و استان‌های مختلف به دقت احصا شده، گفت: بر این اساس برای هر نقطه، هر یک از شهرستان‌های کشور و نیز هر کانون جمعیتی، طرح ویژه‌ای تنظیم شده که برشی از طرح‌های بلندمدت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، یزدان رضایی؛ […]

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، با بیان اینکه در نقشه‌راه آب کشور، نیازهای آبی شهر‌ها و استان‌های مختلف به دقت احصا شده، گفت: بر این اساس برای هر نقطه، هر یک از شهرستان‌های کشور و نیز هر کانون جمعیتی، طرح ویژه‌ای تنظیم شده که برشی از طرح‌های بلندمدت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، یزدان رضایی؛ در نشست هم‌اندیشی «نقشه‌راه آب کشور»، با بیان اینکه شرایط بارندگی در سال‌آبی جاری در مقایسه با گذشته مناسب نبوده و کشور وارد چهارمین سال خشکسالی شده است، گفت: این در حالی است که مسئولان و متخصصان مربوطه نیازهای آبی شهر‌ها و استان‌های مختلف را به دقت احصا کرده‌اند. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، در ادامه تصریح کرد: بر این اساس میزان آب قابل استفاده برای نیازهای ضروری در پیک تابستان استخراج شده است. وی یادآور شد: برای هر نقطه، هر یک از شهرستان‌های کشور و نیز هر کانون جمعیتی، طرح ویژه‌ای تنظیم شده که برشی از طرح‌های بلندمدت است که جلساتی، به معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه و در نهایت تأیید و تصویب شده است. رضایی؛ اضافه کرد: در همین راستا بسته‌های تأمین مالی این طرح‌های ویژه، برای تأمین آب مورد نیاز مناطق مختلف در شرایط کنونی کشور در سازمان برنامه و بودجه در مراحل نهایی به سر می‌برد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، خاطرنشان کرد: به واسطه انجام و پیشبرد اقدامات جهادی و نیز رعایت الگوهای مصرف توسط شهروندان، امید است بدون کوچک‌‌ترین مسئله‌ای از جهت تأمین نیازهای شرب و متعارف از دوره کنونی عبور کنیم. عیسی بزرگ‌زاده؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، با توجه به وضعیت منابع آب کشور، بر لزوم قرارگیری حوزه‌های صنعت و خدمات به‌عنوان محور اصلی توسعه کشور تأکید کرد. بزرگ‌زاده؛ خاطرنشان کرد: مصرف آب در افق نقشه‌راه در بخش صنعت با افزایش بیش از دو برابری، از ۳٫۷ میلیارد مترمکعب در سال در شرایط فعلی به ۷٫۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید. وی افزود: در افق نقشه‌راه آب کشور، نیاز آب بخش صنعت به میزان ۴۵ درصد از طریق منابع آب متعارف و ۵۵ درصد از طریق منابع آبی نامتعارف شامل آب دریا و پساب تأمین خواهد شد. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران، تصریح کرد: تأمین نیاز آب صنایع غذایی، دارویی، آشامیدنی، خوراکی و بهداشتی از منابع آب متعارف درون سرزمینی شامل آب‌های زیرزمینی و سطحی انجام خواهد شد. بزرگ‌زاده؛ اضافه کرد: همچنین استفاده از منابع آب متعارف درون سرزمینی، شامل صنایعی که در لب مرز توجیه‌پذیری اقتصادی هستند نیز می‌شود. وی تأکید کرد: براساس نقشه‌راه، سیاست کلی بدین شرح است که صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از طریق پساب و صنایع بزرگ و پرسود از آب نمک‌زدایی شده دریا تأمین خواهند شد.