۴۰۱۹ مناقصه – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس – عملیات مربوط به انجام بک­ریپ

آگهی مناقصه‌عمومی دو­مرحله­ای تجدیدی شماره ۲۵/۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک­ریپ و اجرای نصبیات در مسیر W2/MG زون هشت فاز سه محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی […]

آگهی مناقصه‌عمومی دو­مرحله­ای تجدیدی شماره ۲۵/۱۴۰۲

دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک­ریپ و اجرای نصبیات در مسیر W2/MG زون هشت فاز سه

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پنج میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین‌مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهار­شنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲

آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲

تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ رأس ساعت ۱۳:۰۰

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجدشرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب ۱۱۸۸۰۰۱۹۷۸۰۳ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۵-۳۲۸۰۴۰۵۱-۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و ۳۷۲۵) تماس حاصل فرمایید.