۴۰۱۹ مناقصه – شرکت آهن و فولاد ارفع – بازطراحي سيستم‌هاي غبارگير

فراخوان ارزیابی‌کیفی شماره ۱۱۶۳۷۱-۱۴۰۲ بهینه‌سازی، به روز رساني و بازطراحي سيستم‌هاي غبارگير موجود كارخانه آهن و فولاد ارفع  شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تأیید شرکت‌های مشاور و مهندسی به‌منظور بهینه‌سازی، به‌روزرسانی و بازطراحی سیستم‌های غبارگیر موجود اقدام نماید. بدینوسیله از مشاوران و شرکت‌های مهندسی واجدشرایط دعوت می‌گردد […]

فراخوان ارزیابی‌کیفی شماره ۱۱۶۳۷۱-۱۴۰۲

بهینه‌سازی، به روز رساني و بازطراحي سيستم‌هاي غبارگير موجود كارخانه آهن و فولاد ارفع

 شرکت آهن و فولاد ارفع در نظر دارد نسبت به شناسایی، ارزیابی و تأیید شرکت‌های مشاور و مهندسی به‌منظور بهینه‌سازی، به‌روزرسانی و بازطراحی سیستم‌های غبارگیر موجود اقدام نماید. بدینوسیله از مشاوران و شرکت‌های مهندسی واجدشرایط دعوت می‌گردد برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی‌کیفی از طریق لینک زیر، اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

https://yun.ir/1402-116371

 

شرح خدمات: ارزیابی و پایش سیستم‌های غبارگیر موجود در کارخانه، مهندسی و طراحی به‌منظور بهینه‌سازی و به‌روزآوری سیستم‌های موجود، فازبندی اقدامات اجرایی، برآورد و تعیین اهداف مورد انتظار هر فاز، تهیه اسناد مناقصه فازهای مختلف به‌منظور انتخاب پیمانکار اجرا

تذکر ۱: بعد از پایان مرحله ارزیابی شناسایی مناقصه‌گران، دعوت‌نامه شرکت در مناقصه برای مناقصه‌گرانی که در این مرحله صلاحیت لازم را احراز کرده‌اند (کسب توأمان ۵۰% سابقه اجرایی و ۶۰% جمع کل امتیازها) ارسال خواهد شد.

تذکر ۲: ارائه مستندات رسمی مورد درخواست در مدارک ارزیابی لازمی بوده و در صورت عدم رسمیت در ارزیابی‌کیفی لحاظ نخواهند گردید.

تذکر ۳: ارائه مدارک و سوابق هیچ‌گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

مدت اجرای پروژه: ۶ ماه از تاریخ تنفیذ قرارداد

مناقصه‌گران موظفند کلیه اسناد ارزیابی‌کیفی را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۳ اسفندماه به‌صورت پاکت مهر و امضاءشده به آدرس شرکت آهن و فولاد ارفع تحویل نمایند.

این آگهی به‌منظور ارزیابی‌کیفی پیمانکاران انتشاریافته و شرکت آهن و فولاد ارفع پس از ارزیابی متقاضیان واجدشرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.

آدرس شرکت آهن و فولاد ارفع جهت تحویل پاکت:

دفتر تهران: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان سلطانی (سایه)، پلاک ۶۹، طبقه ۴، واحد ۱۶، دفتر مدیریت خرید انرژی، خدمات و امور قرارداد‌ها، کد پستی:۱۹۶۷۷۴۳۷۸۰

دفتر کارخانه: اردکان، کیلومتر ۲۵ جاده اردکان به نائین، کد پستی:۸۹۵۵۱۶۵۸۱۵