۴۰۱۹ مناقصه – شرکت آهن و فولاد ارفع – احداث و بازسازي جاده هاي سايت فولاد

 فراخوان ارزیابی کیفی به شماره ۱۱۵۷۴۵ -۱۴۰۲ با موضوع  احداث و بازسازي جاده هاي سايت فولاد ارفع به همراه ساختمان و تاسيسات جانبي شرکت آهن و فولاد ارفع در در نظر دارد نسبت احداث و بازسازي جاده هاي سايت فولاد ارفع به همراه ساختمان و تاسيسات جانبي،  از طریق ارزیابی کیفی به شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت […]

 فراخوان ارزیابی کیفی به شماره ۱۱۵۷۴۵ -۱۴۰۲

با موضوع  احداث و بازسازي جاده هاي سايت فولاد ارفع به همراه ساختمان و تاسيسات جانبي

شرکت آهن و فولاد ارفع در در نظر دارد نسبت احداث و بازسازي جاده هاي سايت فولاد ارفع به همراه ساختمان و تاسيسات جانبي،  از طریق ارزیابی کیفی به شرکتهای دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر واگذار نماید.

پارامترهای ارزیابی مناقصه احداث و بازسازي جاده هاي سايت فولاد ارفع به همراه ساختمان و تاسيسات جانبي:

مدارک ضریب پارامتر ارزیابی ردیف
گرید۱: ۱۵    –     گرید۲: ۱۰

گرید۳: ۸      –     گرید ۵:۴

گرید۵: ۲       –     فاقد گرید:۰

۱۵ دارا بودن گرید راه و باند ۱
گرید۱: ۱۵    –     گرید۲: ۱۰

گرید۳: ۸      –     گرید ۵:۴

گرید۵: ۲       –     فاقد گرید:۰

۱۵ دارا بودن گرید  نیرو (برق) ۲
۴ قرارداد و بیشتر ۱۰  – ۳قرارداد ۸
۲ قرارداد ۵          –  ۱ قرارداد ۳
فاقد قرارداد ۰
۱۰ دارا بودن حسن سابقه همکاری با ارفع طی سنوات گذشته ۳
قرارداد و رضایت نامه مربوطه ۱۵ دارا بودن قرارداد با موضوع و احجام مشابه طی سه سال گذشته ۴
ارائه لیست تجهیزات لازم ۱۰ توان تجهیزاتی متناسب با شرح خدمات مناقصه ۵
مفاصا حساب و … ۱۰ توان مالی پیمانکار ۶
ارائه رزومه پرسنل کلیدی ۵ رزومه و سوابق اجرایی افراد کلیدی سازمان ۷
رزومه افراد، لیست بیمه،

کپی قرارداد همکاری با شرکت

۵ توان فنی، ساختار کنترل وبرنامه ریزی و مدیریت پروژه ۸
صلاحیت پیمانکاران، ایمنی، ایزو… ۱۰ گواهینامه های مرتبط با موضوع قرارداد ۹
کپی قراردادها و لیست بیمه ۵ چارت سازمانی و پرسنل ۱۰

 

تذکر ۱: پس از پایان مرحله ارزیابی شناسایی مناقصه گران، دعوتنامه برای مناقصه گرانی که صلاحیت ارزیابی شناسایی را احراز کرده باشند (حداقل ۷۰ امتیاز) ارسال خواهد شد.

تذکر ۲: ارائه گواهینامه های یاد شده الزامی بوده و مدارک متقاضیان فاقد این گواهینامه ها مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

تذکر ۳: ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

مدت اجرای پروژه: ۱۲ ماه از تاریخ تحویل کارگاه

مناقصه گران موظفند کلیه اسناد مناقصه پس از تکمیل را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، به صورت پاکت مهر و امضا شده به آدرس شرکت آهن و فولاد ارفع تحویل نمایند.

آدرس شرکت آهن وفولاد ارفع جهت تحویل پاکت:

دفتر تهران:تهران،خیابان ولی عصر،خیابان سلطانی(سایه)،پلاک ۶۹،طبقه ۴،واحد ۱۶،دفتر مدیریت خرید انرژی، خدمات و امور قرارداد‌ها ،کد پستی:۱۹۶۷۷۴۳۷۸۰

دفتر کارخانه: اردکان،کیلومتر ۲۵ جاده اردکان به نائین،کد پستی:۸۹۵۵۱۶۵۸۱۵