۴۰۲۰ مزایده – شرکت پتروشیمی مارون – حدود ۲۲۱ تن کاتالیست مستعمل

« آگهی مزایده » شماره ۳۱۴/۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی مارون واقع در بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۲ در نظر دارد حدود ۲۲۱ تن کاتالیست مستعمل M272 را از طریق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغایت مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲ برای دریافت اسناد مزایده درخواست خود مبنی بر تقاضای شرکت در […]

« آگهی مزایده »

شماره ۳۱۴/۱۴۰۲

شرکت پتروشیمی مارون واقع در بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۲ در نظر دارد حدود ۲۲۱ تن کاتالیست مستعمل M272 را از طریق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغایت مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲ برای دریافت اسناد مزایده درخواست خود مبنی بر تقاضای شرکت در مزایده و دریافت اسناد اعلام پست الکترونیکی (ایمیل) و رونوشت فیش واریزی خرید اسناد به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانک تجارت با شناسه بانکی ۳۱۱۵۰۱۵ را ضمیمه درخواست مکتوب خود نموده و در مهلت دریافت اسناد به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند، متعاقباً اصل فیش واریزی ضمیمه پاکت‌های مالی تسلیمی مربوطه ارسال گردد.

حداقل شرایط حضور در مزایده:

۱- داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبتی

۲- ارائه مستندات بانکی و … مبنی بر دارا بودن توان مالی، با توجه به ارزش کالای مورد مزایده

۳-ارائه اسناد هویتی و صورت‌حساب بستانکار بانکی یک سال گذشته تاکنون

۴- ارائه سوابق دال بر خرید کاتالیست‌های مستعمل دارای فلزات گران‌بها از صنایع مختلف

۵- دارا بودن کلیه تأییدیه‌ها پروانه‌ها و مجوزات لازم از مراجع قانونی ذیصلاح در خصوص مورد مزایده به شرح ذیل:

 ۵-۱- عضویت در سامانه جامع حفاظت محیط‌زیست به آدرس www.iranemp.ir و ارائه مجوز زیست‌محیطی دال بر مجاز بودن خرید موضوع مزایده

۵-۲- دارا بودن کد آیسیک (ISIC) و مشخص بودن حوزه فعالیت اقتصادی

-۵-۳- دارا بودن پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن تجارت و سایر مجوزات لازمه به‌منظور استحصال، فرآوری، بازآوری یا بازیافت فلزات و پسماندهای صنعتی

۵-۴- ارائه مدارک و مستندات عضویت در کنوانسیون بازل جهت خریداران خارجی کنوانسیون بازل یک کنوانسیون جهانی مربوط به کنترل انتقالات فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آن‌ها است

***با توجه به الزامات زیست‌محیطی و گمرکی، مزایده گزار در تائید یا رد هر یک از مدارک و مستندات ارسالی مختار است و تکمیل و ارسال مدارک ارزیابی فوق از سوی متقاضیان هیچ‌گونه حقی برای ایشان جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مربوطه ایجاد نخواهد نمود.

***مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود..

*** به مدارک مخدوش و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردیده است.

روابط‌عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی مارون