۴۰۲۰ مناقصه – خط ۳ قطار شهری مشهد – خرید مصالح سنگی ماسه دوبارشور

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید مصالح سنگی ماسه دوبارشور، نخودی و بادامی پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطارشهری مشهد” را به فروشنده/ تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از فروشندگان/ تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه […]

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای

پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد “خرید مصالح سنگی ماسه دوبارشور، نخودی و بادامی پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطارشهری مشهد” را به فروشنده/ تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

بدین منظور از فروشندگان/ تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می­آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس:

مشهد، بلوار امامت، نبش امامت ۴۹، پروژه حفاری مکانیزه خط۳، واحد امورقراردادها  تلفن: ۳۷۱۳۹۶۱۰- ۰۵۱  داخلی ۳۵۴

سایر شرایط:

 • مدت اجرای کار: ۳۶۵ روز تقویمی
 • مدارک لازم برای دریافت اسناد مناقصه: ارائه درخواست کتبی به همراه رزومه کاری به پروژه خط ۳ از طریق حضوری و یا
  ارسال رایانامه به نشانی:
  tenderline3@chmail.ir
 • تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد.

الف- ضمانتنامه بانكي با مدت اعتبار حداقل سه ماه، صادره از سوي بانك­ها یا از سوي موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز بانک ­مركزي
در وجه “قرارگاه­سازندگی­خاتم­الانبیاء ­(ص)- موسسه مهندسی رهاب”

ب- واریز نقدی به حساب شماره ۵۱۵۴۸۷۸۱۱۲۰۰۲ بانک سپه  شعبه احمد آباد مشهد به نام “موسسه رهاب- پروژه خط۳ قطار شهری مشهد” به شماره شبای: ۲۰۰۲-۷۸۱۱-۱۵۴۸-۰۰۰۵-۵۰۰۰-۱۰۰۱-IR

 • محل گشایش پاکات: مشهد، بلوار امامت، نبش امامت ۴۹، پروژه حفاری مکانیزه خط۳ قطار شهری مشهد
 • مناقصه‌گزار در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است.
 • مبلغ قرارداد در قالب % ۲۰ نقد و % ۸۰ تهاتر با ملک قابل پرداخت خواهد بود.
 • آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت ۱۴:۰۰) روز دوشنبه ۰۷/۱۲/۱۴۰۲ می­باشد.