۴۰۲۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – شابلون‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز

 آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره:۷۷۵ – ۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: شابلون‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز راي روئيت پذيري، پتروشيمي مارون محل اجرا: اهواز- کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر ـ کارخانه واحد بازيابي اتان می‌باشد. قيمت اسناد و نحوه واريز: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي […]

 آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی

شماره:۷۷۵ – ۱۴۰۲

 كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون

  • موضوع مناقصه: شابلون‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز راي روئيت پذيري، پتروشيمي مارون
  • محل اجرا: اهواز- کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به ماهشهر ـ کارخانه واحد بازيابي اتان می‌باشد.
  • قيمت اسناد و نحوه واريز: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال واريز به‌حساب شماره ۶۰۱۷۰۳۲۲۸۱ بانك تجارت شعبه مجتمع پتروشيمي مارون با شناسه بانکي ۳۱۱۵۰۱۵
  • محل دريافت اسناد: براي دريافت غیرحضوری اسناد مناقصه، مقتضي است نامه درخواست و رونوشت فيش واريزي خود را به آدرس پست الکترونيکي tenders@mpc.ir ارسال نمائيد.

شماره تماس ۵۲۲۹۵۱۴۰-۰۶۱

  • ميزان سپرده شركت درمناقصه: معادل ۱٫۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ پيشنهادي بصورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي
  • مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ تا پايان وقت اداري ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ (به جزء ايام تعطيل)
  • حداقل شرايط حضور در مناقصه:

داشتن شخصيت حقوقي – ارائه سوابق و مدارک انجام حداقل سه كار مشابه – ارائه مدارك دال برداشتن توان مالي و توان تجهيزاتي و …

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

www.mpc.ir

روابط عمومي پتروشيمي مارون