۴۰۲۰ مناقصه – شرکت توسعه فن‌آوری مدبران – تأمین تجهیزات سرمایشی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شرکت توسعه فن‌آوری مدبران شرکت توسعه فن‌آوری مدبران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تأمین تجهیزات سرمایشی در جنوب کشور از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ انتشار این آگهی لغایت مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ (به جزء روزهای پنج‌شنبه، جمعه و […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شرکت توسعه فن‌آوری مدبران

شرکت توسعه فن‌آوری مدبران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تأمین تجهیزات سرمایشی در جنوب کشور از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ انتشار این آگهی لغایت مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ (به جزء روزهای پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی شرکت مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲ تحویل نمایند.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به به‌صورت چک تضمین‌شده بانکی یا ضمانتنامه بانکی غیرقابل بازگشت و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ پایان مهلت تسلیم پاکت‌ها و قابل تمديد بنا به درخواست مناقصه‌گزار براي مدت سه ماه ديگر به نفع شركت توسعه فناوری مدبران ارائه نمايند.

مدت اجرا: از زمان ابلاغ قرارداد حداکثر به مدت یک هفته

سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

متقاضیان محترم می‌توانند جهت اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و کسب اطلاعات تکمیلی از تاریخ انتشار آگهی با ارائه معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت و کارت شناسایی معتبر به همراه اصل فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب ۵۶۰۲۰۹۶۰۵۹ بانک ملت شعبه مستقل مرکزی به‌نام شرکت توسعه فن‌آوری مدبران به آدرس این شرکت مراجعه نمایند.

به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گزار ایجاد نمی‌نماید.

این شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مخیر است.

آدرس شرکت: خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت‌تیر، نبش کوچه عارف ادیب، ساختمان ۴۶، طبقه اول، واحد ۱ تلفن تماس: ۸۸۸۱۱۰۵۶-۰۲۱