۴۰۲۰ مزایده – شرکت معدن فرآور امداد – فروش کارخانه

سنگ‌بری امکو ساوه مزايده شماره ۲۱-م-۴۰۲ شرکت معدن فرآور امداد در نظر دارد کارخانه سنگ‌بری امکو ساوه را از طريق برگزاري مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان خريد مي­توانند براي بازديد از کارخانه‌ موردنظر و كسب اطلاعات بيشـتر از نحـوه برگزاري مزايـده و اخـذ اسناد شرايط شركت در مزايده از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغايت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ همه‌روزه […]

سنگ‌بری امکو ساوه

مزايده شماره ۲۱-م-۴۰۲

شرکت معدن فرآور امداد در نظر دارد کارخانه سنگ‌بری امکو ساوه را از طريق برگزاري مزایده‌عمومی به فروش برساند.

لذا متقاضيان خريد مي­توانند براي بازديد از کارخانه‌ موردنظر و كسب اطلاعات بيشـتر از نحـوه برگزاري مزايـده و اخـذ اسناد شرايط شركت در مزايده از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغايت ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ همه‌روزه به‌جز پنج‌شنبه‌ها و ایام تعطیل از ساعت ۸ صبـح لغايت ۱۶ به شرکت معدن فرآور امداد مراجعه و یا اسناد مربوطه را از سایت شرکت دریافت نمایند.

ملاحظات

شرکت معدن فرآور امداد
تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، نرسيده به خیابان ظفر، روبروي پارك صبا، نبش كوچه یزدان پناه،‌ پلاك ۱،
ساختمان ۲، طبقه ۲

شرکت معدن فرآور امداد

محلات، بلوارشهید بهشتی غربی، نبش خیابان فیاض بخش، شرکت معدن فرآور امداد

متقاضيان براي شركت در مزايده مي­بايست سپرده‌ای به ميزان ۵% قيمت پیشنهادی کل خود را طي چك تضمین شده رمزدار بانكي در وجه شركت معدن فرآور امداد یا ضمانتنامه بانکی يا وجه نقد به حساب جام شماره ۵۰۴۵۴۸۶۳۷۶ بانك ملت به‌نام شرکت معدن فرآور امداد تهيه و تحويل شرکت نموده و رسيد دريافت نمايند. متقاضيان مي­بايست رسيد سپرده مأخوذه به همراه فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت و فرم امضا شده شرايط شرکت در مزايده را داخل پاكت مخصوص پيشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگي بر روي آن حداكثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ در دفتر تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، روبروی پارک صبا، کوچه یزدان پناه، پلاک ۱، ساختمان ۲، طبقه دوم، شرکت معدن فرآور امداد یا دفتر محلات، بلوارشهید بهشتی غربی، نبش خیابان فیاض بخش، شرکت معدن فرآور امداد تحویل دهد.

  • فروشنده در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده به هر شكل مجاز و مختار است.
تلفن­هاي تماس

۰۸۶-۴۳۲۲۴۹۰۸

+۹۸۹۲۰۹۵۱۳۰۱۲

آدرس اينترنتي شرکت

http://www.emco.ir

  • پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتـبار ساقط و تکمیل و رعايت مفاد فرم‌های شركت در مزايده كه از طريق شرکت ارایه مي­گردد، الزامي است.
  • متقاضيان داراي شخصيت حقوقي مي­بايست ذيل فرم شرايط شركت در مزايده را به مهر و امضاء مسئولين ذيربط برسانند.
  • در صورت پرداخت نقدي الباقي ثمن معامله مشمول سالیانه ۱۷ درصد تخفيف به‌صورت روز شمار خواهد شد.
  • درصورت برنده نشدن در مزايده سپرده متقاضي حداكثر ظرف مدت دو هفته كاري عودت داده خواهد شد.
  • بازدید از کارخانه مورد نظرجهت خرید الزامی می‌باشد.
  • سایر شرایط، اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده ها درج شده است.
زمان برگزاري مزايده

و گشایش پاكت‌ها

روز شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲

ساعت ۱۰ صبح

آدرس کارخانه: شهرستان ساوه، شهرک صنعتی کاوه خیابان ۱۹ پلاک ۲۸، شرکت معدن فرآور امداد (امکو)