۴۰۲۰ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نیروی زمینی – خرید ۸۰۰ تن برنج پاکستانی

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۹ فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی نسبت به: خرید ۸۰۰ تن برنج پاکستانی سوپر باسماتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان عمده دعوت به عمل می‌آید از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغایت مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ با در دست داشتن […]

آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۹

فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی نسبت به:

خرید ۸۰۰ تن برنج پاکستانی سوپر باسماتی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و تولیدکنندگان عمده دعوت به عمل می‌آید از مورخ ۰۵/۱۲/۱۴۰۲ لغایت مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل، به آدرس زیر مراجعه و برگ شرایط و مشخصات مربوطه را اخذ نمایند.

۱- فیش واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب جاری طلائی شماره ۶۱۵۸۸۰۰۱۷۸۵۰۵ به‌نام غیرقابل برداشت عواید داخلی ف آما و پش نزاجا نزد بانک سپه

۲- ارائه معرفی‌نامه کتبی

آدرس: تهران، اقدسیه، ابتدای بزرگراه ارتش پادگان فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا (پیروان ولایت)، مدیریت خرید و پیمان

تلفن: ۲۲۲۹۲۴۱۴

فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نزاجا