۴۰۲۰ مناقصه – پتروشیمی دماوند – سازندگان کابل‌های سیستم HVAC

آگهی عمومی شناسایی سازندگان کابل‌های سیستم HVAC (نوبت دوم) مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی – واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، طبقه دوم. شماره مناقصه: DMPC-OFFS/ASU/WTPG-P-402-1271 موضوع […]

آگهی عمومی شناسایی سازندگان کابل‌های سیستم HVAC (نوبت دوم)

  • مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی – واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند
  • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، طبقه دوم.
  • شماره مناقصه: DMPC-OFFS/ASU/WTPG-P-402-1271
  • موضوع مناقصه: مناقصه خرید کابل‌های سیستم HVAC پروژه پتروشیمی دماوند.
  • زمان، مهلت، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

۱-۵- آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه: دو روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می‌باشد.

۲-۵- آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: قبل از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

۳-۵- قبل از اقدام جهت اخذ اسناد مناقصه، مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت دریافت اسناد مناقصه به شماره‌حساب ۵۱۵۱۷۱۱۰۱۲۰۱۰ بانک سپه به‌نام قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) واریز شود و رسید جهت اخذ اسناد به مناقصه‌گزار تسلیم گردد.

۴-۵- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ ۴٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ريال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد تائید مناقصه‌گزار می‌باشد.

۵-۵- مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

۶-۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

۷-۵- اسناد ثبتی (لیست اعضای هیئت‌مدیره، گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، آگهی تأسیس و تغییرات، اساسنامه)

۸-۵- زمان تحویل اقلام حداکثر ۴۵ روز می‌باشد.

۹-۵- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۱۰-۵- ارزیابی مشتریان قبلی (رضایت‌نامه، حسن انجام کار)

۱۱-۵- ارزیابی مالی (لیست پروژه‌های ۵ سال اخیر به همراه مبلغ قرارداد، اصل قراردادهای ۵ سال اخیر، تراز مالی و …)

۱۲-۵- رزومه کلی شرکت (با ذکر دقیق نام پروژه، شرح کار، نامه رضایتمندی از کارفرما، شماره تماس کارفرما پروژه و …

۱۳-۵- شرکت‌کنندگان موضوع مناقصه می‌بایست جزء سازندگان داخلی در وندور لیست NPC REV.08/MOP باشند.

۱۴-۵- ارائه تضامین بانکی شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش­پرداخت الزامی می‌باشد.

 

  • آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، طبقه دوم، واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند.

تلفن تماس: ۴۰ – ۸۸۵۷۶۲۳۵ -۰۲۱ داخلی ۱۳۶۷- ۱۳۶۰