معاون معدنی وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت

فشار برخی نمایندگان برای وارد کردن کالا‌ها به لیست کالاهای مشابه تولید داخل

معاون وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت، گفت: برخی نمایندگان مجلس برای وارد کردن کالا‌ها به لیست کالاهای مشابه تولید داخل به ما فشار می‌آورند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ افزود: در برخی زنجیره‌ها مثل فولاد، می‌دانیم صادرات کنسانتره آسیب‌رسان است و چنین چیزی را دنبال نمی‌کنیم. وی تأکید کرد: باید از بحث «کارتابل فنی» به سمت وضع عوارض […]

معاون وزیر صنعت،‌معدن‌وتجارت، گفت: برخی نمایندگان مجلس برای وارد کردن کالا‌ها به لیست کالاهای مشابه تولید داخل به ما فشار می‌آورند. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ افزود: در برخی زنجیره‌ها مثل فولاد، می‌دانیم صادرات کنسانتره آسیب‌رسان است و چنین چیزی را دنبال نمی‌کنیم. وی تأکید کرد: باید از بحث «کارتابل فنی» به سمت وضع عوارض برویم، یعنی اگر نمی‌خواهیم کالا یا محصولی صادر شود، آن را در بحث عوارض ببینیم. معاون وزیر صمت، تصریح کرد: هیچ قاعده‌ای در حوزه معادن و صنایع معدنی، فسادزاتر از کارتابل فنی نیست و به شدت آسیب‌رسان است و به بخش‌خصوصی نیز آسیب می‌زند. وی با بیان اینکه «نمی‌دانم پشتوانه قانونی کارتابل فنی چیست»، اضافه کرد: در عین حال، این مسئله به کرات از سوی نمایندگان مجلس از ما مطالبه می‌شود و بیش‌ترین فشار بر روی ما از سوی وکلای ملت بر بردن یا درآوردن کالا‌ها از کارتابل فنی است و حتی وقتی تمکین نکردیم دستور وزیر صمت را به این منظور گرفتند! محتشمی‌پور؛ همچنین اظهار داشت: گاهی موارد دیده شده که شرکتی می‌گوید «فلان قدر می‌گیرم تا نامه بزنم که فلان کالا ساخت داخل ندارد»، این در حالی است که ما خودمان نسبت به این قضیه مطلع هستیم!