۴۰۲۱ مناقصه – شرکت راه‌آهن شرقي بنياد (بن‌ریل) – تأمين و تحويل حدود ۲۰٫۰۰۰ پرس غذای منجمد

 آگهي دعوت به مناقصه‌عمومی  «تأمين و تحويل غذای منجمد و گرم به قطارها و مأمورين اعزامي» شماره ۰۲-۱۲-۱-۱۰۹  شرکت راه‌آهن شرقي بنياد (بن‌ریل) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح زير اقدام نمايد: موضوع مناقصه: تأمين و تحويل حدود ۲۰٫۰۰۰ پرس غذای منجمد در ماه به قطارها و مأمورين اعزامي مدت و محل […]

 آگهي دعوت به مناقصه‌عمومی

 «تأمين و تحويل غذای منجمد و گرم به قطارها و مأمورين اعزامي»

شماره ۰۲-۱۲-۱-۱۰۹

 شرکت راه‌آهن شرقي بنياد (بن‌ریل) در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح زير اقدام نمايد:

  • موضوع مناقصه: تأمين و تحويل حدود ۲۰٫۰۰۰ پرس غذای منجمد در ماه به قطارها و مأمورين اعزامي
  • مدت و محل اجرا: مدت اجرا ۱۲ ماه و محل تحویل شهرهای تهران و مشهد مي‌باشد.‌
  • مهلت خرید، محل دريافت و تحویل اسناد مناقصه: متقاضيان مي‌توانند حداکثر ظرف مدت (۱۰) ده روز از تاریخ درج آگهی (به‌استثنای پنج‌شنبه و جمعه) از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ با در دست داشتن معرفي‌نامه کتبي جهت خرید و دريافت اسناد مناقصه به نشاني: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه مفتح، نرسیده به جهانتاب، پلاک ۱۷۳، ساختمان بن‌ریل، واحد تدارکات مراجعه نمايند. آخرین‌مهلت تحویل پاکت اسناد تکمیل‌شده مناقصه ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۲ به دبیرخانه شرکت راه‌آهن شرقي بنياد واقع در طبقه اول ساختمان بن‌ریل می‌باشد.
  • متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل یکصد هزار تومان) به حساب ۱-۸۸۹۲۱۲۳-۸۱۴-۳۹۲ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی به‌نام شرکت راه‌آهن شرقي بنياد، قابل پرداخت در کليه شعب بانک سینا واريز و فیش پرداختی به همراه معرفی‌نامه را به واحد تدارکات شرکت راه‌آهن شرقي بنياد به نشانی مندرج دربند ۳، طبقه دوم تحویل و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام فرمایند.
  • گشایش پاکات «الف و ب و ج» مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ در ساختمان بن‌ریل برگزار خواهد شد.

 

شرکت راه‌آهن شرقي بنياد