۴۰۲۱ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آفتاب

   (آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی) احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آفتاب به روش EPC – از محل اعتبارات عمرانی شركت فاضلاب تهران در نظر دارد ارزیابی‌کیفی جهت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات عمرانی و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. […]

   (آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی)

احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آفتاب به روش EPC – از محل اعتبارات عمرانی

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد ارزیابی‌کیفی جهت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات عمرانی و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

  1. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم

تلفن تماس: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴ -۰۲۱

  1. مهلت‌های زمانی:

دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳

  1. شرایط و رتبه مناقصه‌گران یکی از شرایط زیر:

گواهينامه صلاحيت از سازمان برنامه‌وبودجه كه داراي: رتبه ۱ طرح و ساخت در رشته تأسیسات آب و فاضلاب

يا گروه مشاركت متشكل از پيمانكار داراي حداقل رتبه ۱ رشته آب به همراه مشاور عضو مشارکت داراي پایه ۱ تأسیسات آب و فاضلاب. (به شرطي كه داراي ظرفيت آماده‌به‌کار براي پروژه حاضر باشد)

 

نام مناقصه شماره فراخوان در سامانه ستاد
طراحی، ساخت، تهیه و خرید، حمل، نصب، پیش راه‌اندازی، راه‌اندازی و آزمایش عملکردی و بهره‌برداری تصفیه‌خانه فاضلاب شهر آفتاب (جنوب غرب تهران) و تأسیسات و ساختمان‌های جنبی آن به ‌روش EPC

 

۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۴۹

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))