۴۰۲۱ مناقصه –  فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان – احداث پاسگاه

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان / معاونت مهندسی در نظر دارد به‌منظور احداث طرح موردنیاز، با مشخصات ارائه‌شده در اسناد مناقصه و با شرايط زیر، نسبت به برگزاري تشريفات قانوني مناقصه اقدام نمايد. ردیف محل پروژه پروژه مقدار نوع اسکلت سرمایش و گرمایش برآورد کل (ریال) مبلغ ضمانتنامه […]

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول)

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان / معاونت مهندسی در نظر دارد به‌منظور احداث طرح موردنیاز، با مشخصات ارائه‌شده در اسناد مناقصه و با شرايط زیر، نسبت به برگزاري تشريفات قانوني مناقصه اقدام نمايد.

ردیف محل پروژه پروژه مقدار نوع اسکلت سرمایش و گرمایش برآورد کل (ریال) مبلغ ضمانتنامه (ریال) توضیحات
۱ میرجاوه احداث پاسگاه ۵۳۵٫۱۴ مترمربع ساختمان، ۲۰۰۰ مترمربع بتن‌ریزی محوطه و ۲۰۰ متر دیوار بتنی اسپیلت دوزمانه ۱۲۱٫۳۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰

ریال

۶٫۰۶۶٫۲۶۰٫۰۰۰

ریال

(فقط ضمانتنامه معتبر بانکی موردقبول می‌باشد)

 

الف) محل تأمین اعتبار:‌ از محل طرح‌های عمرانی فراجا می‌باشد. (از محل بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با سر رسید سال ۱۴۰۵ (اخزا ۲۰۱))

ب) ضمانتنامه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۰۶۶٫۲۶۰٫۰۰۰ ریال شامل ضمانتنامه معتبر بانکی می‌باشد.

د) شرایط اجرای طرح: پيمان به‌صورت اجراي كارهاي ساختماني به‌صورت سرجمع (بخشنامه ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶)، بر اساس فهرست‌بهای پايه ابنيه، مكانيكي و برقي سال ۱۴۰۲ و احتساب كليه ضرايب متعلقه به فهرست بهاء است.

ه) كسورات: کسورات مطابق ضوابط و ابلاغیه‌های مورد عمل در طرح‌های عمرانی پرداخت و ارائه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.

و ) پیش‌پرداخت: پیش‌پرداخت تعلق نمی گیرد.

ز ) مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه می‌باشد.

ح) شرایط مناقصه‌گزار: در رد يا قبول تمامی و یا هر یک از پيشنهادات، مختار است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ط) تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: از مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ تا مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

ی) آخرین‌مهلت قبول پیشنهادات: مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

ک) تاریخ گشایش پاکات مناقصه: مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

ل) محل گشایش پاکات مناقصه: به آدرس زاهدان، بلوار فرودگاه، ستاد فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان معاونت مهندسی می‌باشد.

– لذا از تمامی پيمانكاران دارای گواهی صلاحيت پيمانكاري معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور كه در سامانه ساجات WWW.SAJAT.IR و ساجار WWW.SAJAR.IR قابل‌رؤیت بوده و دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه (دارای ظریفت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل پروژه) می‌باشند و داراي گواهی صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (HSE)، دعوت می‌گردد حداکثر ظرف مدت ۴ روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول با به همراه داشتن فتوكپي برابر با اصل رتبه‌بندی شركت (تأییدیه صلاحيت پيمانكاري سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) گواهینامه مودیان مالیاتی (مالیات بر ارزش‌افزوده)، صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال جاری (برای پروژه‌ها با برآورد بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات عمده دولتی)، يك جلد رزومه كاري پنج سال اخیر شركت، جهت اعلام آمادگي و دریافت اسناد به‌منظور ارزيابي توان اجرايي كار توسط دستگاه مناقصه‌گزار به آدرس: زاهدان، بلوار فرودگاه، ستاد فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان معاونت مهندسی مراجعه نمایند. تلفن: ۲۱۸۲۸۲۷۳-۰۵۴

 

هزينه درج هر دو نوبت آگهي و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می‌باشد.