۴۰۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهردر نظر دارد، تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای حداقل […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهردر نظر دارد، تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای حداقل رتبه ۵ رسته نفت و گاز و یا رتبه حداقل ۵ تأسیسات به انضمام کارهای مشابه واگذار نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۵۵۲٫۶۳۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۶- تاریخ بازدید از پروژه: روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ (دبیرخانه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر)

۸-تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۲۴۵۷۴۰۲ آقای شامحمدی (به‌غیراز ایام تعطیل)

مدیریت حقوقی و قراردادها شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر