بانک ملی به یک میلیون نفر وام پرداخت کرد

بانک ملی به یک میلیون نفر وام پرداخت کرد در ۸ ماهه اول امسال، یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۴۷ نفر از شعب بانک ملی ایران تسهیلات دریافت کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، مبلغ ۵۳۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی […]

بانک ملی به یک میلیون نفر وام پرداخت کرد

در ۸ ماهه اول امسال، یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۴۷ نفر از شعب بانک ملی ایران تسهیلات دریافت کردند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، مبلغ ۵۳۲ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، خدمات و بازرگانی و صادرات پرداخت کرده است.

 بانک ملی ایران در دوره مذکور بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات به ارزش نزدیک به ۱۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی پرداخت کرده است.

این بانک در سال ۹۴ نیز مبلغ ۲۰ هزار و ۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده بود که در مقایسه با سایر بانک‌ها، مبلغ قابل توجهی محسوب می‌شود. بخش کشاورزی یکی از بخش‌های زیربنایی در توسعه کشور بوده و بانک ملی ایران حمایت از این بخش مولد را از اهداف خود در پرداخت تسهیلات قرارداده است.

 

همچنین بانک ملی ایران طی مدت مذکور مبلغ ۴۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، حدود ۷ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مسکن و ساختمان و بالغ بر ۴۵۸ هزار میلیارد ریال در بخش‌های بازرگانی و خدمات پرداخت کرده است.