واگذاری زمین رایگان به شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، با اشاره به واگذاری زمین رایگان به شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد، ‌گفت: لجستیک، ‌پس از نفت مهم‌‌ترین منبع توسعه ایران است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین گروسی؛ در همایش هم‌اندیشی استلزامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه بایستی نگاه به مناطق آزاد تغییر کند، اظهار کرد:‌ مناطق آزاد […]

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، با اشاره به واگذاری زمین رایگان به شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد، ‌گفت: لجستیک، ‌پس از نفت مهم‌‌ترین منبع توسعه ایران است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین گروسی؛ در همایش هم‌اندیشی استلزامات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه بایستی نگاه به مناطق آزاد تغییر کند، اظهار کرد:‌ مناطق آزاد نمونه بارز از اقتصاد بدون نفت هستند که تاکنون یک ریال بودجه برای توسعه به آن‌ها تخصیص نیافته است. وی با بیان اینکه عده‌ای انتظار دارند مناطق آزاد در رشد اقتصاد ملی تأثیر سریعی داشته باشد، ادامه داد: تحقق این امر نیازمند همراهی ارگان‌‌ها و دستگاه‌های دولتی است. گروسی؛ با یادآوری این‌که براساس قانون تمام دستگاه‌های دولتی باید تحت مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد باشند، تأکید کرد: مناطق آزاد به لحاظ فرابخشی و مرتبط بودن با وزارتخانه‌های متعدد باید ذیل ریاست جمهوری یا یکی از معاونت‌های نهاد ریاست جمهوری باشد. مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، با بیان اینکه لجستیک پس از درآمدهای نفتی مهم‌‌ترین منبع توسعه کشور به شمار می‌رود، گفت: لجستیک پشتیبان فعالیت‌های تولیدی است و نقش حیاتی در تحقق رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع اولین شهرک اقتصاد دانش‌بنیان ایران در منطقه ماکو احداث خواهد شد. گروسی؛ با اشاره به واگذاری ۱۰ هکتار زمین به صورت رایگان به شرکت‌های دانش‌بنیان، اضافه کرد: درخصوص امنیت غذایی و زنجیره تولید از مزرعه تا سفره نیز، بزرگ‌ترین باغ مدرن مکانیزه و هوشمند با هدف صرفه‌جویی در آب و گیاهان کم‌آب بر پسته گردو و بادام در منطقه آزاد ماکو احداث شده است.