مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران عنوان کرد

صرفه‌جویی ۳ میلیون یورویی با بومی‌سازی قطعات نیروگاهی

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، گفت: ساخت داخل ۷۸ نوع قطعه خاص و حساس نیروگاهی مانع از خروج سه میلیون یورو ارز از کشور شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود مرادی؛ افزود: تعداد هفت هزار و ۴۲۳ قطعه خاص و حساس نیروگاهی در ۱۱ ماهه امسال توسط متخصصان داخلی ساخته شد. وی ادامه داد: ساخت بار […]

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، گفت: ساخت داخل ۷۸ نوع قطعه خاص و حساس نیروگاهی مانع از خروج سه میلیون یورو ارز از کشور شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مسعود مرادی؛ افزود: تعداد هفت هزار و ۴۲۳ قطعه خاص و حساس نیروگاهی در ۱۱ ماهه امسال توسط متخصصان داخلی ساخته شد. وی ادامه داد: ساخت بار نخست قطعات حساس نیروگاهی مبتنی بر دانش بومی به لحاظ تنوع ۳۶ نوع و به لحاظ تعداد دو هزار و ۵۴۰ عدد بوده است. مدیرعامل تعمیرات نیروگاهی، خاطرنشان کرد: تعداد قطعات ساخت داخل در دولت سیزدهم ۳۸ هزار عدد بوده که این میزان مانع از خروج یک‌هزار و ۷۰۵ میلیون یورو ارز از کشور شده است. مرادی؛ گفت: فعالیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در قالب ۴۳ پروژه به ظرفیت هشت هزار و ۸۹۷ مگاوات ساعت برای ارتقای آمادگی واحدهای نیروگاهی کشور جهت گذر از پیک برق ۱۴۰۳ در دستور کار است. ابوالقاسم حاجی‌نوروزی؛ معاون مالی و پشتیبانی شرکت تعمیرات نیروگاهی نیز، در این بازدید با اشاره به فعالیت ۲۸۰ نفر در شرکت تعمیرات نیروگاهی، ادامه داد: این شرکت در سال ۱۳۷۹ تأسیس و کار اصلی آن بازسازی قطعات داغ توربین‌های گازی است. وی ادامه داد: ما قطعاتی را که قابلیت دو تا سه بار بازسازی دارند به‌خاطر تحریم بعضاً ۱۱ بار بازسازی کردیم و ۱۸ ماه نیز گارانتی دارند، این در حالی است که سازنده بیشتر از سه تا چهار بار اجازه بازسازی نمی‌دهد. معاون مالی و پشتیبانی شرکت تعمیرات نیروگاهی، با بیان اینکه ظرفیت بازسازی ۷۰ درصد نیاز تعمیرات نیروگاهی را انجام می‌دهیم، خاطرنشان کرد: ۷۰۰ تا ۸۰۰ معادل ست در سال بازسازی می‌شوند. حاجی‌نوروزی؛ با اشاره به اینکه در حال‌حاضر با ۱۰۰درصد ظرفیت کار می‌کنیم میزان طلب از وزارت نیرو را ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در زمینه تعمیرات نیروگاهی در جهان رتبه چهارم و در خاورمیانه اول هستیم.