اکتشافات طی 11 ماه امسال صورت گرفت

اجرای ۱۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی توسط ایمپاسکو

سرپرست اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گفت: طی ۱۱ ماهه سال‌جاری حدود ۱۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به انجام رسانده‌ایم. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد ژولیده؛ گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی محسوب می‌شود. وی […]

سرپرست اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، گفت: طی ۱۱ ماهه سال‌جاری حدود ۱۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به انجام رسانده‌ایم. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد ژولیده؛ گفت: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی محسوب می‌شود. وی عنوان کرد: در همین راستا در یازده ماهه سال‌جاری حدود ۱۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی، بیش از ۸۵ هزار نقطه برداشت‌های ژئوفیزیکی و بالغ بر ۵۰ هزار نمونه‌برداری اکتشافی اجرا شده است. ژولیده‌؛ تأکید کرد: یکی از چالش‌های اکتشافات در کشور مسئله ضوابط و معیارهای فنی و مالی در اخذ مشاور است که سازمان برنامه و بودجه باید با ارائه راهکارهای لازم این امر را تسهیل کند. سرپرست اکتشاف ایمپاسکو، در پایان تصریح کرد: تلاش‌های بسیاری برای بهبود و افزایش تعرفه خدمات مشاوره متناسب با شرایط اقتصادی کشور صورت پذیرفته و علی‌رغم این موضوع قوانین عدم افزایش سقف مالی در معاملات متوسط و همچنین سقف عقد قرارداد با شرکت‌های مشاوره دارای رتبه اکتشافی، از عمده مشکلات شرکت‌های دولتی در نیل به اهداف اکتشافی برنامه‌ریزی شده است.