۴۰۲۸ مناقصه – شرکت داروسازی ثامن – خرید گالن مصرفی محلول همودیالیز

«آگهی مناقصه» شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد گالن مصرفی محلول همود یالیز سالیانه خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.Samenco.com مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ […]

«آگهی مناقصه»

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد گالن مصرفی محلول همود یالیز سالیانه خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.Samenco.com مراجعه نمایید.

مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت اداری

روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ می‌باشد.

تلفن شرکت در مشهد: ۳۵۰۰۰۱۲۲-۰۵۱