افزایش ضریب بهره‌وری و سودآوری بانک اقتصادنوین

افزایش ضریب بهره‌وری و سودآوری بانک اقتصادنوین مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: با هدف افزایش ضریب بهره‌وری و سودآوری بانک اقتصادنوین، برنامه‌ریزی‌های لازم در بانک صورت گرفته و به زودی شاهد بهبود شاخص بهره‌وری در خواهیم بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اصغرسفری در گردهمایی سراسری بزرگ بانک اقتصادنوین در استان تهران که با حضور اعضای هیأت مدیره، […]

افزایش ضریب بهره‌وری و سودآوری بانک اقتصادنوین

مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: با هدف افزایش ضریب بهره‌وری و سودآوری بانک اقتصادنوین، برنامه‌ریزی‌های لازم در بانک صورت گرفته و به زودی شاهد بهبود شاخص بهره‌وری در خواهیم بود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اصغرسفری در گردهمایی سراسری بزرگ بانک اقتصادنوین در استان تهران که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونان و مدیران، سرپرستان مناطق و روسای شعب تهران این بانک برگزار شد، با اشاره به لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات بانک گفت: برنامه‌های متنوعی برای افزایش ضریب بهره‌وری در بانک اقتصادنوین در دستور کار قرار دارد که بررسی ماهانه عملکرد شعب و مناطق از جمله این اقدامات خواهد بود؛ ضمن این‌که در این راه رضایتمندی مشتریان باید به عنوان الگوی اصلی مورد توجه قرار گیرد.