۴۰۲۹ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید اقلام ریخته گری