۲۰۴۴ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی- تاسیسات توزیع برق

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شماره ۲۲۱/د/۹۵ موضوع فراخوان: شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت در زمینه احداث شبکه‌ها و تاسیسات توزیع برق در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه‌گرانی را که دارای رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در […]

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شماره ۲۲۱/د/۹۵

موضوع فراخوان: شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت در زمینه احداث شبکه‌ها و تاسیسات توزیع برق در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه‌گرانی را که دارای رتبه بندی معتبر از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رشته برق می‌باشند، (حداقل رتبه ۵ در رشته مذکور)، طبق ضوابط و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، جهت اجرای کلیه پروژه‌های احداث تاسیسات و شبکه‌های توزیع برق در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی ارزیابی کیفی نماید. لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌گردد برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از روز شنبه مورخ۹۵٫۱۰٫۱۱ با مراجعه به یکی از وب سایتهای http://www.tavanir.org.ir ، http://iets.mporg.ir ،http://www.skedc.ir  از اطلاعات و شرایط فرایند ارزیابی کیفی مذکور اطلاع حاصل و در صورت تمايل مدارک مربوطه را اخذ و در ارزیابی شرکت نمایند. 

* مناقصه‌گران بایستی حداکثر تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۸ ، اسناد و مدارک تکمیل شده مربوط به ارزیابی کیفی را بصورت لاک و مهر شده به همراه نامه پوششی به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار پیامبر اعظم – سایت اداری تحویل نمایند.

* این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انتشار یافته و شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی پس از ارزیابی از مناقصه‌گران واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد.

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی