انعقاد قرارداد رسمی رومینگ ملی میان اپراتورهای همراه

در جهت شفاف‌سازی هزینه‌ها و با نظارت رگولاتوری به سرانجام پیوست انعقاد قرارداد رسمی رومینگ ملی میان اپراتورهای همراه شرکت ارتباطات سیار ایران در حضور رگولاتور ارتباطی، با مدیران دیگر اپراتور‌ها قرارداد رسمی رومینگ ملی را امضا کرد که این به نوبه خود نشان از شفاف شدن هزینه بین اپراتوری استفاده از خدمات رومینگ ملی […]

در جهت شفاف‌سازی هزینه‌ها و با نظارت رگولاتوری به سرانجام پیوست

انعقاد قرارداد رسمی رومینگ ملی میان اپراتورهای همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران در حضور رگولاتور ارتباطی، با مدیران دیگر اپراتور‌ها قرارداد رسمی رومینگ ملی را امضا کرد که این به نوبه خود نشان از شفاف شدن هزینه بین اپراتوری استفاده از خدمات رومینگ ملی دارد.

به گزارش تسنیم، تفاهم میان ۳ اپراتور تلفن همراه کشور بر سر رومینگ ملی، با گذشت بیش از دو سال و نیم از اجرا، روز گذشته در برج شرکت ارتباطات سیار ایران رسماً به امضا رسید و در واقع منجر به قرارداد رسمی میان آنها شد.

در این مراسم که قرارداد رسمی رومینگ ملی بین همراه اول با شرکت‌های خدمات ارتباطی ایرانسل و رایتل امضا شده، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران عامل این شرکت‌ها حضور داشته‌اند.

براساس این قرارداد، مشترکان اپراتورهای مذکور می‌توانند در صورت نبود امکان ارتباطی توسط اپراتور مبدأ، از شبکه اپراتور طرف قرارداد استفاده کنند.

همان‌طور که اشاره شد، پیش از این در خرداد ماه سال ۹۳ طی مراسمی با حضور وزیر ارتباطات، این پروژه ملی رونمایی شد ولی با توجه به این‌که هزینه بین اپراتوری استفاده از خدمات رومینگ ملی شفاف نبود، امضای قرارداد رسمی به طول انجامید.

علاوه بر شفاف شدن هزینه رومینگ بین اپراتوری برای اپراتورها، بخشی از این قرارداد که منجر به شفافیت بیش‌تر این فضا می‌شود به شرح زیر است:

ماده ۶: تعرفه‌ها و نحوه صدور صورتحساب

هرگاه مشترک اپراتور مهمان از شبکه اپراتور میزبان استفاده کند، اپراتور مهمان مسؤول پرداخت هزینه آن وفق تعرفه‌های مندرج در پیوست ۴ این قرارداد برای خدمات مورد استفاده خواهد بود. صورتحساب‌های موضوع قرارداد به صورت ماهانه توسط اپراتور میزبان صادر و جهت پرداخت برای اپراتور مهمان ارسال خواهد گردید.

تبصره ۱: تعرفه‌های موضوع پیوست۴، مطابق ابلاغیه شماره‌ ۲۸۱/۱۰۰ مورخ ۱۸/۰۲/۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهد بود که از تاریخ راه‌اندازی محاسبه می‌گردد.

تبصره ۲: مسیردهی کلیه تماس‌‌ها به سمت سایر اپراتور‌ها بر عهده اپراتور مهمان بوده و به هزینه آن اپراتور است.

تبصره ۳: هزینه اتصال متقابل پرداخت شده بابت تماس‌‌ها با کد کوتاه از جمله کدهای اضطراری، وفق مصوبات کمیسیون یا توافقات آتی بین طرفین محاسبه و در صورتحساب‌های صادره برای اپراتور مهمان منظور خواهد گردید و اپراتور مهمان متعهد و ملزم به پرداخت آن است.

مالیات بر ارزش افزوده مطابق با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر مقررات و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، در صورتحساب‌های صادره منظور خواهد شد.

در صورت کسر درصد قانونی مالیات تکلیفی از صورتحساب‌های صادره از سوی اپراتور میزبان توسط اپراتور مهمان، مطابق با قوانین جاری اصل رسید مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور صورتحساب به طرف دیگر ارایه شود.

صورتحساب‌های موضوع قرارداد حاضر مشمول کسر سپرده بیمه تأمین اجتماعی نیست.

کلیه صورتحساب‌ها باید حداکثر تا ۴۵ روز پس از تاریخ صدور صورتحساب توسط اپراتور میزبان، پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر فوق، اپراتور مهمان مشمول ماهانه ۲٫۵ درصد مبلغ بدهی به عنوان جریمه دیر کرد خواهد شد.

در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مهلت مقرر اپراتور میزبان مجاز است مبلغ صورتحساب و جرایم را از مطالبات اپراتور مهمان نزد خود (اعم از مطالبات ناشی از این قرارداد یا سایر قرارداد‌ها) وصول نماید. این جریمه به مطالباتی که قابل تهاتر با سایر بدهی‌های اپراتور میزبان نسبت به صورتحساب‌های تأیید شده است تعلق نمی‌گیرد.

با توجه به این‌که هر یک از طرفین در زمان واحد هم اپراتور میزبان (صادرکننده صورتحساب) و هم اپراتور مهمان (دریافت‌کننده صورتحساب) است لذا صورتحساب‌های همزمان صادر شده توسط هر یک از طرفین با رعایت ضوابط و مقررات مالی با رعایت ماده ۷ قابل تهاتر هستند.

ماده ۷: شیوه مغایرت‌گیری

اعلام مغایرت و درخواست‌های تغییر مبلغ فاکتور شده باید ظرف (۳) ماه پس از دریافت صورتحساب انجام شود مدت یاد شده جهت اعلام مغایرت از تاریخ دریافت صورتحساب درباره موارد تقلب یا سوءاستفاده از شبکه که امکان کشف آنها در مدت یاد شده وجود نداشته یا بعد از مهلت مزبور مدارک و دلایل آن کشف شود اعمال نخواهد شد.

طرفین توافق کردند در صورتی‌که مغایرت صورتحساب‌های صادره توسط اپراتور میزبان با اطلاعات اپراتور مهمان تا ۳ درصد باشد، مبلغ صورتحساب صادره توسط اپراتور میزبان را در مهلت مقرر بپردازند. در صورت وجود اختلاف بیش از ۳ درصد مبلغ قطعی صورتحساب توسط اپراتور مهمان پرداخت و پرداخت مبلغ مورد اختلاف به انجام فرایند مغایرت‌گیری موکول خواهد شد.

طرفین مکلف هستند نسبت به بررسی و حل اختلاف بیش از ۳ درصد در رابطه با صورتحساب‌های صادره حداکثر ظرف مدت یک ماه با ارایه مستندات لازم اقدام نمایند. بدیهی است اصلاحات و تغییرات حاصل از فرایند مغایرت‌گیری (اعم از افزایش یا کاهش) در صورتحساب ماه بعد اعمال خواهد گردید.

ماده ۸ – تعهدات اپراتور مهمان

اپراتور مهمان موظف است هزینه استفاده از خدمات رومینگ ملی را مطابق تعرفه‌های مصوب در موعد تعیین شده در صورتحساب اپراتور میزبان، پرداخت نماید.

استفاده اپراتور مهمان از خدمات رومینگ ملی رافع مسؤولیت اپراتور مزبور در انجام تعهدات و الزامات پوششی تعیین شده در پروانه خود است.

اپراتور مهمان موظف است که مسؤولیت رسیدگی به تمام تعهدات مراقبت از مشتری را بر عهده بگیرد و در صورتی که اشکال جز از طریق مداخله اپراتور میزبان رفع نگردد، مراتب را به اپراتور مزبور اعلام نماید.

اپراتور مهمان مسؤول رسیدگی به شکایات صورتحساب مربوط به مشترکین رومینگ است و اپراتور میزبان تعهدی درباره پاسخگویی به شکایات مربوط به صورتحساب ندارد.

در صورتی‌که اپراتور مهمان سرویس جدیدی (که در این قرارداد به آن اشاره نشده است از جمله سرویس موضوع بند ۷-۱) را از اپراتور میزبان بخواهد باید هزینه آن را پرداخت نماید.

مسؤولیت انجام نظارت قانونی بر مکالمات مشترکان رومینگ اپراتور مهمان و انتقال محتوای این تماس‌‌ها به مقامات مسؤول مربوطه بر عهده‌ اپراتور مهمان خواهد بود، لذا مسؤولیت پاسخگویی به مراجع قضایی یا نهادهای ذی‌ربط، درهنگام درخواست اطلاعات درباره مشترکان رومینگ اپراتور میزبان ملزم به همکاری با مراجع قضایی یا نهادی‌های ذی‌ربط خواهد بود.

ماده۹ : تعهدات اپراتور میزبان

اپراتور میزبان متعهد است خدمات را با همان شرایط و کیفیتی که به مشترکان خود ارایه می‌نماید، در دسترس مشترکان اپراتور مهمان قرار دهد.

 

چنانچه ارایه اطلاعاتی مورد درخواست مراجع ذی‌صلاح باشد که تنها از شبکه‌ اپراتور میزبان قابل جمع‌آوری است، اپراتور میزبان موظف است اطلاعات مزبور را در دسترس مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.