۴۰۳۶ مناقصه – دهیاری صالح آباد غربی – عملیات پیاده‌روسازی و زيبا سازی و فضا سازی

تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  تجدید فراخوان عمومی دهیاری صالح آباد غربی در نظر دارد تجدید فراخوان اجرای عملیات پیاده‌روسازی و زيبا سازی و فضا سازی روستای صالح‌آباد به شماره (۲۰۰۲۰۹۸۲۸۱۰۰۰۰۰۶) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه […]

تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

 تجدید فراخوان عمومی

دهیاری صالح آباد غربی در نظر دارد تجدید فراخوان اجرای عملیات پیاده‌روسازی و زيبا سازی و فضا سازی روستای صالح‌آباد به شماره (۲۰۰۲۰۹۸۲۸۱۰۰۰۰۰۶) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ روز چهارشنبه
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ روز دوشنبه
  • مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴/۰۱/۱۴۰۳ روز سه‌شنبه
  • زمان گشایش پاکت‌ها: ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ روز چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ در محل دهیاری صالح‌آباد غربی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۱۱٫۴۵۱٫۶۹۰٫۶۸۹ ریال به‌صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: شهرری، اتوبان شهید هاشمی، روستای صالح‌آباد غربی، کوچه شهید کلهر، نبش کوچه شهید صالح‌آبادی، ساختمان دهیاری

شماره تماس دهیاری ۰۹۱۲۹۳۸۳۸۲۵ مهندس طالبی منش