۴۰۳۶ مزایده – شرکت نفت فلات قاره ایران – فروش ۱۶۰۰ بشکه فلزی

شرکت نفت فلات قاره ایران آگهي مزایده‌عمومی شماره FU-1402/05 (3) فروش ۱۶۰۰ بشکه فلزی و ۷۰۰ بشکه پلاستیکی ناحیه نخیلو شركت نفت فلات قاره در نظر دارد كالاهاي خود به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir با شماره مزايده ۱۰۰۲۰۹۳۶۳۱۰۰۰۰۰۱۷ به‌صورت الكترونيكي به […]

شرکت نفت فلات قاره ایران

آگهي مزایده‌عمومی شماره FU-1402/05 (3)

فروش ۱۶۰۰ بشکه فلزی و ۷۰۰ بشکه پلاستیکی ناحیه نخیلو

شركت نفت فلات قاره در نظر دارد كالاهاي خود به شرح مذكور و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir با شماره مزايده ۱۰۰۲۰۹۳۶۳۱۰۰۰۰۰۱۷ به‌صورت الكترونيكي به فروش برساند. لازم است پیشنهاددهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار: ۲۳۹۴۲۶۱۷-۰۲۱

اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): ۱۴۵۶-۰۲۱

روابط‌عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران

شناسه: ۱۶۸۱۱۸۱