۴۰۳۶ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت قطعات کمپرسور

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS- 0005806 -T28 موضوع آگهی: ساخت قطعات کمپرسور برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS- 0005806 -T28

موضوع آگهی:

ساخت قطعات کمپرسور

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل