ارایه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۴ از سوی طیب‌نیا به روحانی

خزانه‌دار کل کشور خبر داد ارایه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۴ از سوی طیب‌نیا به روحانی خزانه‌دار کل کشور از تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ پیش از موعد مقرر و ارسال آن از سوی وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدرحمت‌ا…اکرمی گفت: صورتحساب مذکور، […]

خزانه‌دار کل کشور خبر داد

ارایه صورتحساب عملکرد بودجه ۹۴ از سوی طیب‌نیا به روحانی

خزانه‌دار کل کشور از تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ پیش از موعد مقرر و ارسال آن از سوی وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور خبر داد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدرحمت‌ا…اکرمی گفت: صورتحساب مذکور، اولین صورتحسابی است که با عنایت به انجام اصلاحات بنیادین در نظام حسابداری بخش عمومی کشور به منظور اجرای مبنای حسابداری تعهدی به عنوان پیش‌نیاز محاسبه دقیق بهای تمام‌شده فعالیت‌ها، خدمات و محصولات برای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین با انعکاس عملکرد ابزارهای تأمین مالی جدید دولت شامل اسناد خزانه اسلامی و اوراق صکوک اجاره، توسط اداره کل هماهنگی و تلفیق حساب‌ها و روش‌های حسابداری تهیه گردید.

 

خزانه‌دار کل کشور، صورت‌های مالی دولت را مکمل صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور برای ایفای مسؤولیت پاسخگویی دولت توصیف کرد و افزود: معاونت نظارت مالی و خزانه‌اری کل کشور با تکمیل اجرای مبنای حسابداری تعهدی صورت‌های مالی دولت را نیز ارایه خواهد کرد تا از این طریق زمینه لازم برای اعتلای مدیریت مالی دولت فراهم کند.