کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴٫۳ درصد در پایان ۱۴۰۲

گروه بازارسرمایه ـ نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴٫۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، با اقدامات بانک‌مرکزی نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴٫۳ درصد در پایان اسفندماه […]

گروه بازارسرمایه ـ نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴٫۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. به گزارش مناقصه‌مزایده، با اقدامات بانک‌مرکزی نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴٫۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این امر بیانگر توفیق کامل این بانک در مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده ۲۵ درصدی برای پایان سال گذشته است. براساس گزارش معاونت اقتصادی این بانک، مروری بر تحولات نقدینگی طی سال‌های اخیر نشان می دهد که این متغیر طی یک روند نزولی از ۴۰٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی به ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که این امر بیانگر توفیق کامل بانک‌مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی حتی کمتر از میزان هدف‌گذاری تعیین شده ۲۵ درصدی برای پایان سال ۱۴۰۲ می باشد. براساس آمار‌های مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸٫۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱ معادل ۲۴٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴٫۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳٫۱ درصد) محقق شده بود.