۴۰۳۷ مناقصه – شرکت معدنی املاح ایران – اجرای عملیات تأمین مصالح، ساخت، نصب و اجرای دو دهانه سوله

فرا خوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت شرکت معدنی املاح ایران   شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تأمین مصالح، ساخت، نصب و اجرای دو دهانه سوله به مساحت ۶٫۰۰۰ مترمربع به‌طور کامل بر اساس مشخصات فنی و نقشه‌های مندرج در پیوست در محل مجتمع تولیدی […]

فرا خوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت

شرکت معدنی املاح ایران

  شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تأمین مصالح، ساخت، نصب و اجرای دو دهانه سوله به مساحت ۶٫۰۰۰ مترمربع به‌طور کامل بر اساس مشخصات فنی و نقشه‌های مندرج در پیوست در محل مجتمع تولیدی گرمسار واقع در کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید:

۱- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (دو میلیارد) ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز وجه نقد به‌حساب شرکت معدنی املاح ایران و یا چک تضمین‌شده رمزدار بانکی)

۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۰۰) روز یکشنبه مورخ ۰۲/۰۲/۱۴۰۳

۳-مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۰۰) روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳

۴- زمان گشایش پاکت‌ها: روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳

۵- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اراک، میدان امام، کمربندی شمالی، کیلومتر ۸ جاده معدن میقان، شرکت معدنی املاح ایران تلفن ۳۳۶۸۸۱۱۵-۰۸۶ داخلی ۲۸۲ آقای دانش، تهران، یوسف آباد، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، تلفن ۸۸۰۶۷۸۲۸-۰۲۱ داخلی ۳۰۶ خانم اله­نظری. گرمسار، کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان تلفن ۳۱۴۳۳۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۵۱ آقای قندالی.

۶-دریافت اسناد به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

۷- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۸-شرکت در قبول و یا رد پیشنهاد مختار است.

۹-در صورتیکه برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آن‌ها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 

 

شرکت معدنی املاح ایران