۴۰۳۷ مناقصه – شركت پتروشيمي خراسان – تعميرات‌ جزئي‌، كلي‌، نگهداشت‌

((آگهي مناقصه‌عمومی تأمين نيروي انساني جهت انجام تعميرات‌ جزئي‌، كلي‌، نگهداشت‌، پيشگيري‌، ترميمي، اصلاحي‌ و دستور كارهاي‌ اداره‌ مهندسي مرتبط با واحدهاي صنعتي و غیر صنعتی و ‌تأسیسات و ابنيه موجود و ساير تأسیسات صنعتي متعلق به مجتمع پتروشيمي خراسان))  (شماره ۷۰-۱۴۰۲)   شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود […]

((آگهي مناقصه‌عمومی تأمين نيروي انساني جهت انجام تعميرات‌ جزئي‌، كلي‌، نگهداشت‌، پيشگيري‌، ترميمي، اصلاحي‌ و دستور كارهاي‌ اداره‌ مهندسي مرتبط با واحدهاي صنعتي و غیر صنعتی و

‌تأسیسات و ابنيه موجود و ساير تأسیسات صنعتي متعلق به مجتمع پتروشيمي خراسان))

 (شماره ۷۰-۱۴۰۲)

  شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود را به‌صورت پیمان مدیریتی از طريق مناقصه‌عمومی و بر اساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه و منضمات آن به پیمانکاران ذيصلاح واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از كليه پیمانکاران ذی الصلاح دعوت به عمل می‌آورد، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت www.khpc.ir اقدام نمايند. ضمناً در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر با تلفن ۳۱۳۳- ۰۵۸ تماس حاصل فرمایند.

واحد تعمیرات: داخلي ۲۶۳۰

واحد منابع انسانی: داخلی ۲۷۱۰

واحد پیمان‌ها: داخلی ۲۷۶۰

 

 روابط عمومي شركت پتروشيمي خراسان

                              (سهامي عام )