۴۰۳۷ مناقصه – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس – مدیریت پیمان جهت اجرای عملیات پیشروی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۲۱/۱۴۰۲ تجدیدی نوبت دوم  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی موضوع مناقصه: مدیریت پیمان جهت اجرای عملیات پیشروی در مسیرهای بلوک ۶ پروده ۴ به­میزان تقریبی ۳۰۰۰ متر محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۹۵ کیلومتری […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۲۱/۱۴۰۲
تجدیدی نوبت دوم

 دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی

موضوع مناقصه: مدیریت پیمان جهت اجرای عملیات پیشروی در مسیرهای بلوک ۶ پروده ۴ به­میزان تقریبی ۳۰۰۰ متر

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پنج میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین‌مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دو­شنبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳

آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۰۷:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ رأس ساعت ۰۷:۳۰ صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجدشرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب ۱۱۸۸۰۰۱۹۷۸۰۳ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۵-۳۲۸۰۴۰۵۱-۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و ۳۷۲۵) تماس حاصل فرمایید.