۴۰۳۷ مناقصه – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس – کلیه عملیات مربوط به انجام بک­ریپ و اجرای نصبیات

  آگهی مناقصه‌عمومی دو­مرحله­ای شماره ۲۵/۱۴۰۲ تجدیدی نوبت دوم  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک­ریپ و اجرای نصبیات در مسیر W2/MG زون هشت فاز سه محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ […]

  آگهی مناقصه‌عمومی دو­مرحله­ای شماره ۲۵/۱۴۰۲
تجدیدی نوبت دوم

 دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی

موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک­ریپ و اجرای نصبیات در مسیر W2/MG زون هشت فاز سه

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پنج میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان)

آخرین‌مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳

آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دو­شنبه تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳

تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز دو­شنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجدشرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب ۱۱۸۸۰۰۱۹۷۸۰۳ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۵-۳۲۸۰۴۰۵۱-۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و ۳۷۲۵) تماس حاصل فرمایید.