۴۰۳۷ مناقصه – شركت آب منطقه‌ای آذربايجان شرقي – تأمین و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکال و الکتریکال داخل ایستگاه پمپاژ

 الف) دستگاه مناقصه‌گزار (خریدار): شركت آب منطقه‌ای آذربايجان شرقي ب) موضوع مناقصه (استعلام): شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي در نظر دارد مناقصه (استعلام) تأمین و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکال و الکتریکال داخل ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه (استعلام) و با […]

 الف) دستگاه مناقصه‌گزار (خریدار): شركت آب منطقه‌ای آذربايجان شرقي

ب) موضوع مناقصه (استعلام): شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي در نظر دارد مناقصه (استعلام) تأمین و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکال و الکتریکال داخل ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز طبق شرایط و مشخصات فنی مندرج در اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه (استعلام) و با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل و به‌صورت مجزا برگزار نماید:

۱‏- طراحی، تأمین و ساخت تابلو برق‌های موردنیاز ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۹۵

۲‏-تأمین و اجرای سیستم الکتریکال داخل ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۹۶

۳‏-خرید شیرآلات و اتصالات داخل ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۹۲

۴‏-تأمین، نصب و راه‌اندازی سیستم ارتینگ ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۹۰

۵‏-تأمین و ساخت ترانسفورماتورهای موردنیاز ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۹۴

۶‏-تأمین یک دستگاه دیزل ژنراتور ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۸۹

۷‏-تأمین، نصب و راه‌اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی ۲۰ تنی ایستگاه پمپاژ شماره ۶ پروژه خط دوم آبرسانی تبریز به شماره سیستمی ۱۱۰۲۰۰۱۱۸۶۰۰۰۷۸۸

ج) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (استعلام):

مبلغ تضمین شرکت در هر مناقصه (استعلام) در اسناد مناقصه (استعلام) مربوطه قید گردیده است که باید ضمن درج و بارگذاری تصویر آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصل آن نیز به‌صورت فیزیکی در (پاکت الف) و به یکی از شکل‌های ذيل ارائه گردد.

۱‏‏‏‏- رسيد بانكي واريز نقدی به‌حساب ۱۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۷۱۸۲۵۲۰۰۱ IR نزد بانک سپه بنام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ‏‏‏‏- سپاه

۲‏‏‏‏- ضمانتنامه بانكي (هر دو مورد به‌نام متقاضي و به نفع قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ‏‏‏‏- سپاه باشد.)

(به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش، سپرده‌هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.)

د)محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، محل تحويل و گشايش پيشنهادها (استعلامات):

كليه تولیدکنندگان داخلی واجدشرایط و یا یکی از نمایندگان رسمی داخلی آن‌ها که داوطلب شركت در مناقصه (استعلام) مي‌باشند باید در سامانه ستادایران ثبت‌نام نموده و گواهی امضای الکترونیکی (توکن) دریافت نمایند. ثبت‌نام کنندگان در سامانه مذکور به سامانه ستادایران مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه (استعلام) اقدام نمایند (مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستادایران درج شده است).

  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه (استعلام) خواهد بود.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱‏‏‏‏- علاقه‌مندان به شرکت در مناقصه (استعلام) می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر ایران مراجعه نمایند.(لیست دفاتر منتخب در سامانه ستادایران درج شده است). شماره تماس مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه: ۴۱۹۳۴ ۰۲۱ می باشد.

۲‏‏‏‏- برگزاری مناقصه (استعلام) و کلیه مراحل فرآیند آن شامل دریافت اسناد مناقصه (استعلام)، ثبت کلیه مدارک مربوط به پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه (استعلام)) پاکت ب (اسناد خواسته‌شده در شرایط مناقصه (استعلام)) پاکت ج (قیمت پیشنهادی) و… از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد.

۳‏‏‏‏- شرکت‌کنندگان در مناقصه (استعلام) ضمن تکمیل و بارگذاری کلیه مدارک مربوط به پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه (استعلام)) پاکت ب (اسناد خواسته‌شده در شرایط مناقصه (استعلام)) پاکت ج (قیمت پیشنهادی) در سامانه ستادایران باید اصل پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه (استعلام)) و ب را پس از مهر و امضا به‌صورت سربسته و لاک و مهرشده و به‌صورت فیزیکی تا مهلت مقررشده در سامانه به نشانی تبريز، شهرک پرواز، خیابان شهید بابائی دوم، روبروی زمین ورزشی‏‏‏‏، ساختمان پایاب، دفتر فنی و مهندسی موسسه تحویل نمایند.

۴‏‏‏‏- کلیه اسناد و مدارک شرکت‌کنندگان در مناقصه (استعلام) در زمان تعیین‌شده در سامانه در اتاق كميسيون مناقصه (استعلام) به نشانی تبریز‏‏‏‏، بلوار ۲۹ بهمن‏‏‏‏، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی‏‏‏‏، ساختمان شماره ۳ گشايش و رسيدگي خواهد شد. تلفن ۳۳۳۸۲۴۳۷-۰۴۱ و ۳۳۳۸۲۴۴۰ ‏‏‏‏- ۰۴۱

متن آگهي در سایت‌های www.azarwater.ir و http:‏‏‏‏/‏‏‏‏/iets.mporg.ir و www.setadiran.ir      درج شده است.

 

شهرام منيري

مديرعامل موسسه پاياب نيرو