۴۰۳۷ مناقصه – موسسه ایستاب – عملیات آرماتوربندی، قالب‌بندی

  آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله­اي)  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) – هلدینگ تخصصی نیرو – واحد اجرایی موسسه ایستاب (کارگاه احداث زیرگذر گویم) موضوع مناقصه: اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب‌بندی (تهیه و تأمین ملزومات قالب‌بندی) و بتن‌ریزی دال و جان پناه در محور شمالی پروژه احداث زیرگذر گویم مهلت مناقصه: از مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۳ […]

 

آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله­اي)

 مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) – هلدینگ تخصصی نیرو – واحد اجرایی موسسه ایستاب (کارگاه احداث زیرگذر گویم)

موضوع مناقصه: اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب‌بندی (تهیه و تأمین ملزومات قالب‌بندی) و بتن‌ریزی دال و جان پناه در محور شمالی پروژه احداث زیرگذر گویم

مهلت مناقصه: از مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ لغایت مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۳

تاريخ تحويل پاكت: مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ (تا ساعت ۱۴:۰۰)

 تاريخ گشایش پاكت:‌مورخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۳

مدت قرارداد: شش ماه شمسي از شروع قرارداد

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع کار: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال)

به‌صورت ضمانتنامه بانكي به نفع دستگاه مناقصه‌گزار (ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند موردپذیرش می‌باشد.) و يا واریز وجه نقد

– اين موسسه در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

ساير اطلاعات و جزئيات­ مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي­باشد.

آدرس جهت تحويل اسناد مناقصه:

جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی شیراز، گویم، پروژه احداث زیرگذرگویم، بخش امور قراردادها مراجعه نمایند.

دریافت اسناد فقط با ارائه اصل فیش واریز وجه به مبلغ.۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌حساب ۵۱۵۱۷۱۸۰۶۹۰۰۳- شماره شباء ۷۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۷۱۸۰۶۹۰۰۳ IR بانک سپه شعبه ملاصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان‌پذیر است. وجه مذکور به‌هیچ‌عنوان قابل‌استرداد نمی‌باشد.