۴۰۳۷ مناقصه – شرکت مخابرات ایران- منطقه ایلام – اجرای ۱۰ سایت شامل اجرای فونداسیون و گراند

شركت سهامی مخابرات ایران (منطقه ایلام ) آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۱/۱۴۰۳ منطقه ایلام شرکت مخابرات ایران- منطقه ایلام در نظر دارد «اجرای ۱۰ سایت شامل اجرای فونداسیون و گراند با تأمین متریال کامل، نصب دکل، فنس و تجهیزات IT و لینک رادیویی، توجیه و راه‌اندازی کامل لینک رادیویی (صفر تا صد سایت) (پروژه […]

شركت سهامی مخابرات ایران

(منطقه ایلام )

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۱/۱۴۰۳ منطقه ایلام

شرکت مخابرات ایران- منطقه ایلام در نظر دارد «اجرای ۱۰ سایت شامل اجرای فونداسیون و گراند با تأمین متریال کامل، نصب دکل، فنس و تجهیزات IT و لینک رادیویی، توجیه و راه‌اندازی کامل لینک رادیویی (صفر تا صد سایت) (پروژه uso)» را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای خرید نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir مراجعه نمایید.

شرکت مخابرات ایران منطقه ایلام