۴۰۳۷ مناقصه – شركت پتروشيمي فن آوران – امور تنظیفات و فضای سبز

آگهي مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) شماره ۰۱-۱۴۰۳ موضوع آگهی: تنظیفات و فضای سبز مجتمع شركت پتروشيمي فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ در نظر دارد اجرای امور تنظیفات و فضای سبز مجتمع خود را از طريق مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای)، به شرکت‌های واجدشرایط و دارنده مجوز­هاي لازم بر اساس شرايط زير واگذار نمايد: ماده ۱) موضوع مناقصه: […]

آگهي مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) شماره ۰۱-۱۴۰۳

موضوع آگهی: تنظیفات و فضای سبز مجتمع

شركت پتروشيمي فن آوران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴ در نظر دارد اجرای امور تنظیفات و فضای سبز مجتمع خود را از طريق مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای)، به شرکت‌های واجدشرایط و دارنده مجوز­هاي لازم بر اساس شرايط زير واگذار نمايد:

ماده ۱) موضوع مناقصه: نظافت کلیه محوطه و ساختمان­هاي شركت پتروشيمي فن‌آوران، نگهداري فضاي سبز و تخليه فاضلاب مطابق با اسناد مناقصه و شرح کار.

تبصره: موارد مندرج در اسناد مناقصه تا ۲۵% قابل‌افزایش یا کاهش از سوی مناقصه­گزار (کارفرما) می­باشد.

ماده ۲) شرايط پيمانكار:

۱-داشتن شخصيت حقوقي.

۲-دارا بودن سابقه كار مفيد، معتبر و مشابه با موضوع مناقصه و شرح مختصر کار.

ماده ۳) زمان و محل تحويل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه با ارائه درخواست كتبي به متقاضي ارائه می­گردد. متقاضیان می­توانند از روز شنبه مورخ ۱۸/ ۰۱/۱۴۰۳ لغایت روز شنبه مورخ ۲۵/ ۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۰۹:۳۰ صبح الي ۱۳:۳۰ برای تحویل اسناد مناقصه به یکی از دو نشانی زیر مراجعه نمایند:

  • منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام خميني (ره)، سايت ۳، شركت پتروشيمي فن آوران، امور حقوقی و پیمان‌ها.
  • تهران، خيابان گاندي جنوبي، خيابان شهيد پاليزواني (هفتم)، پلاک ۱۸، آقای عرفانی

 

ماده ۴) مهلت و محل تحويل پاکات: متقاضیان می­بایست پاکت­های (الف، ب و ج) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۹/ ۰۱/۱۴۰۳ در قبال دریافت رسید، تحویل اداره حراست دهند. در خصوص محتوات پاکات و نحوه تنظیم آن‌ها در اسناد به‌صورت مفصل توضیح داده‌شده است.

تبصره: به تقاضاها و پیشنهادهای مغایر یا غیر منطبق با شرایط مناقصه، ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد و یا دارای کسری مبلغ چک/ وجه التزام یا فاقد شرایط – که تشخیص این موارد با کمیسیون معاملات شرکت مناقصه‌گزار است – و همچنین به پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۵) زمان و محل گشایش پاکت‌ها: در جلسه کمیسیون معاملات و طبق برنامه زمان­بندی دبیر کمیسیون، بدون حق حضور مناقصه­گران محترم.

ماده ۶) سپرده شركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه معادل مبلغ ۳٫۸۴۹٫۱۷۵٫۰۰۰ ریال (به حروف سه میلیارد و هشتصد و چهل و نه میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه‌ماهه و قابل تمدید و بدون قيد و شرط صادره از بانک‌های دولتی یا خصوصی به‌جز بانک‌های در شرف ادغام و یا چك تضمین‌شده بانكي در وجه شرکت پتروشیمی فن‌آوران می­باشد.

ماده ۷) هزينه­های جنبی: چاپ آگهي­ها و هزینه­های جنبی به عهده برنده­ی مناقصه مي­باشد.

ماده ۸) نصاب شرکت در مناقصه: حداقل نصاب شرکت در مناقصه، رسیدن سه پیشنهاد به مرحله گشایش پاکت (ج) می­باشد.

ماده ۹) ماهیت مناقصه ازلحاظ حقوقی: فرایند مناقصه به‌هیچ‌عنوان ایجاب محسوب نمی­شود و تا قبل از انجام تمامی مراحل ذکرشده در اسناد و آیین‌نامه شرکت پتروشيمي فن‌آوران، هیچ تعهدی برای شرکت ایجاد نمی­گردد و شرکت در قبول و يا رد هرکدام و يا كليه پيشنهادات واصله بدون ارائه هیچ‌گونه توضيحي مختار مي­باشد.

ماده ۱۰) هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به شماره‌حساب شبا بانک تجارت ۷۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۹۴۳۱۰۰۴۹ IR واریز و اصل فیش را تحویل و اسناد دریافت نماید.

 

 

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شركت پتروشيمي فن آوران