۴۰۳۷ مناقصه – شرکت گهر امداد سیرجان – خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی فنی خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز/تویوتا) شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد پروژه خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز/تویوتا) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی فنی به شرکت‌های تأمین‌کننده واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه به […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی فنی خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز/تویوتا)

شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد پروژه خرید دو دستگاه خودرو آمبولانس برند (بنز/تویوتا) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی فنی به شرکت‌های تأمین‌کننده واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- تاریخ بازدید از سایت: مورخ ۱۲/۰۱/۱۴۰۳

۶- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه (شرکت گهر امداد سیرجان)

۸- تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی (به‌غیراز ایام تعطیل)