۴۰۳۷ مناقصه – شرکت گهر امداد سیرجان – خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی

آگهی مناقصه‌عمومی خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی مدل ۲۰۱۷ بالا شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی نسبت به خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی اقدام نماید، لذا از شرکت‌های ذی‌صلاح دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند. ۱- […]

آگهی مناقصه‌عمومی خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی مدل ۲۰۱۷ بالا

شرکت گهر امداد سیرجان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی نسبت به خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی اقدام نماید، لذا از شرکت‌های ذی‌صلاح دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه از مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ به سایت این شرکت به آدرس www.goharemdad.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳

۲- شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵- تاریخ بازدید از سایت: مورخ ۲۵/۰۱/۱۴۰۳

۶- کلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

۷- محل تحویل اسناد پیشنهادات: سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان- شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان‌های هلدینگ مستقر بر تپه (شرکت گهر امداد سیرجان)

۸- تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی (به‌غیراز ایام تعطیل)