رئیس بنیاد مسکن خبر داد

اجرای ۷۳۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌ها و روستاها

رئیس بنیاد مسکن، از اجرای ۷۳۱ هزار و ۸۷ واحد نهضت ملی مسکن در روستا‌ها و شهرهای تحت پوشش خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۵۰ هزار و ۸۹۲ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان آن شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا صالحی؛ افزود: هم‌اکنون ۷۳۱ هزار و ۸۷ واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها […]

رئیس بنیاد مسکن، از اجرای ۷۳۱ هزار و ۸۷ واحد نهضت ملی مسکن در روستا‌ها و شهرهای تحت پوشش خبر داد و گفت: از این تعداد ۲۵۰ هزار و ۸۹۲ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان آن شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا صالحی؛ افزود: هم‌اکنون ۷۳۱ هزار و ۸۷ واحد مسکونی در شهر‌ها و روستا‌ها توسط بنیاد مسکن و با مشارکت مردم به اجرا درآمده است. از این تعداد ۲۵۰ هزار و ۸۹۲ واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده و ۴۸۰ هزار و ۱۹۵ واحد نیز در دست اجراست. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه، تأکید کرد: از ۲۵۰ هزار و ۸۹۲ واحدی که تحویل متقاضیان شد، ۲۳۵ هزار و ۵۸۰ واحد روستایی و ۱۵ هزار و ۱۳۲ واحد شهری است. همچنین از واحدهای در دست اجرا به تعداد ۴۸۰ هزار و ۱۹۵ واحد، ۲۴۵ هزار و ۹۶۰ واحد روستایی و باقیمانده آن‌ها شهری است. وی درخصوص واگذاری زمین و شناسایی اراضی برای واگذاری به واجدان شرایط در روستاها، افزود: تاکنون ۶۶۰ هزار قطعه زمین برای واگذاری در روستا‌ها شناسایی شده و کارهای آماده‌سازی آن در حال انجام است.