۲۰۴۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- خرید قطعات یدکی

آگهي مناقصه عمومي  با اخذ سپرده- نوبت اول    RHP-7302505281 – T17درخواست شماره:  موضوع آگهي: خرید قطعات یدکی پکیج‌های شرکت ساراوان براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي 

با اخذ سپرده- نوبت اول 

 

RHP-7302505281 – T17درخواست شماره: 

موضوع آگهي: خرید قطعات یدکی پکیج‌های شرکت ساراوان براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس